AJUDES PLA RESISTIR-PARÈNTESI. FASE III

AJUDES PLA RESISTIR-PARÈNTESI. FASE III

L’objectiu d’aquesta convocatòria és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d’ingressos experimentada La quantia de l’ajuda és: – Una...