Preguntes freqüents

Inici \ Preguntes Freqüents
 1. Agència de Col·locació
  1. Què és l’Agència de Col·locació?
  2. Com funciona l’Agència de Col·locació?
  3. Com inscriure’m en una oferta de treball?
  4. Com puc saber si he realitzat bé la inscripció en una oferta de treball?
  5. Com puc conéixer el progrés del procés de selecció?
  6. Com modifique les meues preferències de recerca d’ocupació i actualitze dades del meu CV?
  1. Què és l’Agència de Col·locació?

   L’Agència de Col·locació és un servei d’intermediació entre la demanda i l'oferta d’ocupació amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral dels recursos humans que es troben en situació de recerca de treball, alhora que cobrir les necessitats de les empreses en matèria de recursos humans.

   Aquest servei no suposa cap cost ni per a l’empresa ni per a la persona candidata que participe en el procés de selecció.

   L’Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada núm. 1000000051, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

  2. Com funciona l’Agència de Col·locació?
   • L’Agència de Col·locació de l’Ajuntament disposa d’una base d’ofertes de treball, en concordança amb el teixit empresarial i els diferents sectors de l’economia local i comarcal.
   • Les ofertes es publiquen en un tauler d’anuncis, a la pàgina web www.urbalabgandia.com .
   • L’Agència de Col·locació de l’Ajuntament de Gandia envia, per cada oferta, una mitjana de 5 persones candidates a cadascun dels llocs de treball oferits.
  3. Com inscriure’m en una oferta de treball?
   • Consulta les ofertes de treball que tenim al nostre tauler www.urbalabgandia.com 
   • Si trobes una oferta de treball que t’interessa, avalua els teus interessos i possibilitats, en relació amb els requisits del lloc de treball. Si consideres que reuneixes les condicions de l’oferta, pots inscriure’t i participar en el procés de selecció.
   • Realitza la inscripció en l’oferta. A través de la pàgina web d’Urbalab Gandia, accediràs a una plataforma denominada Gestionandote, que l’Agència de Col·locació de l’Ajuntament de Gandia utilitza per a la gestió de les ofertes de treball.
   • Tot sequit, identificat amb el nom d’usuari i la contrasenya. En el cas que no estigues enregistrat/da, fes clic en l’opció “Registrar-se per primera vegada” i ompli tots els apartats que s'hi sol·liciten. T’aconsellem que tingues preparada i a l'abast tota la informació relacionada amb el teu currículum i situació laboral: targeta de l’atur, fotografia de carnet digitalitzada, títols d’estudis en el moment d’emplenar el formulari.

   IMPORTANT: el nom d’usuari (correu electrònic) i la contrasenya de registre, hauran de ser els mateixos, tant si utilitzes aquesta plataforma per a la inscripció en ofertes de treball, com en el cas dels cursos de formació d’Urbalab Gandia.

   • Una vegada enregistrat el teu perfil en la plataforma Gestionandote, el nostre personal d’inserció procedirà a avaluar la teua candidatura. És molt IMPORTANT, que el teu perfil estiga perfectament formalitzat i actualitzat en aquesta plataforma per a poder fer una valoració òptima de la teua candidatura. Si el teu perfil reuneix els requeriments expressats en l’oferta, ens posarem en contacte amb tu per demanar-te el CV i remetre’l a l’empresa empleadora.
  4. Com puc saber si he realitzat bé la inscripció en una oferta de treball?

   Només estigues inscrit/a en l’oferta seleccionada, rebràs un correu electrònic on s’indicarà si eres una de les persones candidates del procés de selecció i, en el cas que hages sigut preseleccionat/da, el motiu.

  5. Com puc conéixer el progrés del procés de selecció?

   Una vegada dintre de la plataforma Gestionandote, hauràs d’entrar en el teu perfil. En el menú de l’esquerra apareix l’opció “Empleo”, on podràs consultar les ofertes de treball en les quals t’has inscrit i l’estat de cadascuna.

  6. Com modifique les meues preferències de recerca d’ocupació i actualitze dades del meu CV?
   • Accedeix a la pàgina web https://gestionandote.com/  i fes clic en el botó “Iniciar sesión” de la barra superior.
   • A continuació, s’obrirà una altra pantalla, en la qual, a la part de l’esquerra apareix l’opció “Gestionar mi CV”; tot seguit, fes clic en “aquí”.
   • Accediràs a una altra pantalla, on podràs identificar-te amb el teu nom d’usuari i contrasenya.
   • Des del menú de l’esquerra, podràs realitzar les accions següents:

    OCUPACIÓ: Consultar les ofertes en les quals estàs inscrit/a.

    FORMACIÓ; Comprovar els cursos de formació que has realitzat

    ASSISTENT CURRÍCULUM: Afegir o modificar qualsevol dada del teu perfil: dades personals, tipus de treball que busques (demanda laboral), experiència laboral, formació realitzada, idiomes, tipus de discapacitat (si és el cas).

    DADES PERSONALS: Modificar, de manera ràpida, només algunes dades bàsiques. En aquest apartat, també podràs modificar el teu usuari i contrasenya d'accés.

    MI CV: Ampliar més informació sobre la teua experiència i formació.

    DEMANDES: Consultar, renovar i/o modificar les teues preferències laborals i formatives.

    GESTIÓ CV’S: Podràs sol·licitar la baixa en l'Agència de Col·locació

 2. Agència de col·locació per a l’empresa
  1. Com funciona el servei d’Agència de Col·locació per a les empreses?
  2. Vull publicar una oferta de treball, què he de fer?
  3. Quins altres serveis addicionals a la intermediació laboral m’ofereix Urbalab Gandia?
  1. Com funciona el servei d’Agència de Col·locació per a les empreses?

   Les empreses que tenen necessitats de personal, trobaran, a l’ Agència de Col·locació de l’Ajuntament de Gandia, un servei professional de preselecció de treballadors i treballadores.

   L’Agència disposa d’una base de perfils professionals i empreses, en concordança amb el teixit empresarial i els sectors de l’economia local i comarcal.

   L’empresa haurà d’emplenar un formulari amb la descripció de l’oferta de treball i les condicions laborals.

   Una vegada especificada l’oferta de treball, l’Agència de Col·locació de l’Ajuntament de Gandia remetrà a l’empresa empleadora, les 5 persones candidates que més s’adeqüen a la demanda laboral.

   Les dades de l’entitat que ofereix el lloc de treball no es faran públiques, excepte petició expressa de l’empresa.

   Al llarg del procés de selecció, els nostres tècnics es posaran en contacte amb l’empresa per a conéixer l’estat del procés de selecció. En el cas que el lloc encara no s’haja cobert, es podrà considerar l’ampliació de l’oferta a un nombre més ample de persones candidates.

  2. Vull publicar una oferta de treball, què he de fer?

   Descarregue, emplene i firme la política de privacitat del formulari “Sol·licitud de personal”. Amb la finalitat de realitzar una preselecció el més ajustada possible a les necessitats de l’empresa, és important especificar detalladament els requisits del lloc de treball (formació, experiència, i competències personals i professionals que ha de reunir la persona treballadora).

   Envie la “sol·licitud de personal” per correu electrònic a la nostra Agència de Col·locació. agenciacolocacion@gandia.org 

   El nostre personal d’inserció laboral es posarà en contacte amb vosté per a concretar la forma de derivació de candidats.

  3. Quins altres serveis addicionals a la intermediació laboral m’ofereix Urbalab Gandia?

   Durant el procés selectiu, li oferim assessorament en matèria d’ajudes i subvencions per a la contractació laboral.

   Posem al servei de l’empresa les instal·lacions i espais d’Urbalab Gandia, per a la realització de les entrevistes i dinàmiques associades, durant el procés de selecció.

   L’empresa podrà participar en trobades de networking i fòrums d’ocupació per donar més visibilitat entre les persones demandants d’ocupació.

   Urbalab Gandia disposa d’una àmplia oferta de formació, dirigida a empreses i persones treballadores que volen adaptar-se als canvis del segle XXI.

 3. Agenda Urbalab Gandia
  1. On trobe els cursos de formació i com puc inscriure’m?
  2. Com puc saber si he fet correctament la inscripció?
  3. Com conéixer el progrés de la meua inscripció?
  4. Quins són els criteris de selecció per a participar en els cursos?
  5. Com puc saber si estic admés/a?
  6. Quin és el nombre mínim de participants en una acció formativa?
  7. Cal portar algun tipus de material?
  8. Quines són les meues obligacions com a participant?
  9. A quants cursos de formació puc apuntar-me?
  10. Són presencials les activitats d’Urbalab?
  1. On trobe els cursos de formació i com puc inscriure’m?

   Des de la nostra pàgina web, consulta l’apartat AGENDA. Trobaràs la llista de totes les activitats d’Urbalab Gandia. Si fas clic en una activitat, es desplega la informació amb la descripció de l’activitat. Al final d’aquest desplegable, es troba l’opció d“INSCRIPCIÓ”.

   Fes clic sobre “inscripció”. Tot seguit, en una nova pàgina web, la de Gestionandote, plataforma que utilitza Urbalab per a la recollida i el tractament de les inscripcions dels cursos, s’obrirà un formulari per a emplenar les teues dades de contacte i acceptar la política de privacitat.

   IMPORTANT: El nom d’usuari (correu electrònic) i la contrasenya de registre hauran de ser els mateixos, tant si utilitzes aquesta plataforma per a la inscripció en ofertes de treball, com en el cas dels cursos de formació d’Urbalab Gandia.

   Torna a fer clic en el botó “Inscribirse al curso” que apareix al final de la pàgina web.

  2. Com puc saber si he fet correctament la inscripció?

   Una vegada hages fet clic en el botó “Inscribirse al curso”, apareixerà una finestra amb el missatge “formulario enviado con éxito”. Només quan aparega aquest missatge, sabràs que has realitzat correctament la teua inscripció al curs, jornada o taller.

  3. Com conéixer el progrés de la meua inscripció?

   La inscripció a les activitats i esdeveniments no implica l’admissió en aquestes. Una vegada feta la inscripció al curs, has de quedar a l’espera que, des d’Urbalab, contactem amb per correu electrònic i/o missatge al mòbil, per a comunicar-te si has estat acceptat/da, si has quedat en llista de reserva o si has de participar en un procés previ de selecció (qüestionari, entrevista, etc.).

  4. Quins són els criteris de selecció per a participar en els cursos?

   L’acceptació al curs serà per rigorós ordre d’inscripció, excepte en aquells cursos que, pel seu contingut, requereixen un nivell mínim de coneixements.

   En els cursos que requereixen un nivell mínim de coneixements, es realitzarà una prova de selecció, que serveix per a garantir que els participants reuneixen els coneixements necessaris per a seguir el desenvolupament i el nivell del curs. Aquesta prova pot tindre diferents formats: qüestionari de selecció, entrevista, prova de coneixements, entre d'altres).

   Tindran prioritat per a l’acceptació en el curs les persones que no hagen participat prèviament en cap altra activitat, sempre que complisquen amb la resta de requisits del curs.

  5. Com puc saber si estic admés/a?

   La inscripció a les nostres activitats i esdeveniments no implica l’admissió.

   Una vegada feta la inscripció en el curs, has de quedar a l’espera que, des d’Urbalab, contactem amb tu per correu electrònic i/o missatge al mòbil per a comunicar-te si has sigut acceptat/da, si has quedat en llista de reserva o si has de participar en un procés previ de selecció (qüestionari, entrevista, etc.).

  6. Quin és el nombre mínim de participants en una acció formativa?

   Es requerirà un mínim de 10 participants per a la realització de les nostres accions formatives; en cas contrari, Urbalab Gandia es reserva els drets d’anul·lació i/o d'ajornament de l’activitat.

  7. Cal portar algun tipus de material?

   Per als cursos que requereixen algun tipus de material, com ara, ordinador portàtil o algun software específic, es comunicarà prèviament, en realitzar la inscripció. Tanmateix, quan et confirmem l’admissió al curs, t’ho recordarem.

  8. Quines són les meues obligacions com a participant?

   Per a inscriure’t en les diverses activitats, has de firmar l’acceptació de la nostra política de privacitat.

   Si, una vegada et confirmem l’admissió al curs, no pogueres assistir-hi, et demanem que comuniques la no-assistència, per tal de donar l’oportunitat de participar a una altra persona.

  9. A quants cursos de formació puc apuntar-me?

   Pots participar en totes les accions formatives que desitges, sempre que no coincidisquen en l'horari.

  10. Són presencials les activitats d’Urbalab?

   Sí, totes les activitats d’Urbalab tenen caràcter presencial. En el cas d’estar buscant formació en línia, pots consultar l’oferta d’Aula Mentor.

 4. Tallers d’Ocupació
  1. Què és un Taller d’Ocupació?
  2. Com puc saber si l’Ajuntament de Gandia té aprovat un TO?
  3. Pot apuntar-se qualsevol persona al Taller d’Ocupació?
  4. On m’he d’inscriure?
  5. En què consisteix el procés de selecció de l’alumnat treballador?
  6. Com se selecciona l’Equip Tècnic i Docent del Taller d’Ocupació?
  7. El Taller d’Ocupació és un programa remunerat?
  1. Què és un Taller d’Ocupació?

   És un programa mixt d’ocupació i formació, subvencionat per LABORA, que té com objecte incrementar l’ocupabilitat de les persones aturades amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral. Aquest programa combina la formació basada en els certificats de professionalitat amb la pràctica laboral, sota la fórmula de contracte de formació i aprenentatge.

  2. Com puc saber si l’Ajuntament de Gandia té aprovat un TO?

   De dues maneres:

   • A través de LABORA, publica en la seua pàgina web la llista amb els tallers d’ocupació sol·licitats per les entitats de la Comunitat Valenciana amb la seua valoració provisional i definitiva. http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos
   • Visitant regularment la pàgina www.urbalabgandia.com.
  3. Pot apuntar-se qualsevol persona al Taller d’Ocupació?

   Las persones beneficiàries del programa han de reunir els requisits següents:

   • Tindre 25 anys o més.
   • Estar en situació de desocupació (no ocupat) i inscrit/a com a demandant d’ocupació en LABORA.
   • Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.
  4. On m’he d’inscriure?

   Una vegada comproves que l’Ajuntament de Gandia té aprovat un Taller d’Ocupació, has d’acudir a LABORA i inscriure’t com a demandant de formació en aquella especialitat del Taller d’Ocupació en la qual pugues i desitges participar. Cada especialitat t’exigirà uns requisits formatius previs.

  5. En què consisteix el procés de selecció de l’alumnat treballador?

   LABORA farà una preselecció de tots/es els interessats/des a participar en el programa i facilitarà a l’Ajuntament de Gandia una relació de candidats/es. L’Ajuntament de Gandia contactarà amb TOTES i cadascuna de les persones preseleccionades per a començar el procés de selecció, que es realitzarà d’acord amb els criteris establerts en les bases generals per a la selecció de l’alumne/a i/o treballador/a publicades en LABORA.   

  6. Com se selecciona l’Equip Tècnic i Docent del Taller d’Ocupació?

   La selecció del personal directiu, docent i de suport es realitzarà d’acord amb les bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i de suport de Tallers d’Ocupació. Per a això, has de complir els requisits que es definisquen en aquestes bases, que es faran públiques en la pàgina web de l’Ajuntament de Gandia, on s’estableixen els perfils, els calendaris d’entrega de documentació i el procediment.

  7. El Taller d’Ocupació és un programa remunerat?

   En el Taller d’Ocupació es formalitza un contracte laboral, en la modalitat de formació i aprenentatge. El salari ve determinat per les condicions d’aquest tipus de contracte i la normativa vigent, d'acord amb l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores.

 5. Aula Mentor
  1. On es troba Aula Mentor Gandia?
  2. Necessite orientació per a decidir el curs que em convé, qui pot ajudar-me?
  3. Quan puc matricular-me en un curs d’Aula Mentor?
  4. Com he de fer la matrícula?
  5. Què he de fer en cas de dubte?
  1. On es troba Aula Mentor Gandia?

   L’Ajuntament de Gandia, a través d’Urbalab Gandia és centre administrador d’Aula Mentor Gandia. Es troba en:

   Urbalab Gandia

   C/ Fundació Vicent Ferrer, 6

   46702- Gandia- València

   Tel.: 96 295 96 97

   www.urbalabgandia.com

  2. Necessite orientació per a decidir el curs que em convé, qui pot ajudar-me?

   Si necessites fer una consulta o demanar orientació sobre què cursar, pots telefonar a l'Urbalab i preguntar per Aula Mentor, atendrem tots els teus dubtes.

  3. Quan puc matricular-me en un curs d’Aula Mentor?

   El termini de matrícula està obert de setembre a juliol (a l’agost, es congelen les matrícules).

  4. Com he de fer la matrícula?

   Fes clic en el formulari de matrícula i pagament de taxes, i emplena’l. No oblides marcar si es tracta de matrícula nova o renovació.

   Nota important:

   El comprovant del banc haurà contindre, de manera clara, el nom de la persona que realitza el curs, el DNI i l’acció formativa a la qual s’inscriu. Els comprovants que no disposen d’aquesta informació no podran ser tinguts en compte per a la matrícula del curs.

   L’import de 48€ cobreix els primers 60 dies de curs. Si necessites més temps per a finalitzar el curs, hauràs de realitzar renovacions, de 30 en 30 dies (unitat mínima, no existeixen fraccions inferiors). L’import de la renovació és de 24€ per alumne i mes. El procediment per a  efectuar la renovació és el mateix que el de la matrícula.

   Prem enviar: es crearan tres còpies del formulari emplenat, que hauràs de portar a l’entitat bancària per a procedir al pagament de la matrícula.

   Si prefereixes fer el pagament per internet, fes clic en el següent enllaç i introdueix els números del codi de barres que apareixen en la carta de pagament generada. I segueix el procés de pagament que t'indica la plataforma.

   https://www3.caixabank.es/apl/pagos/codigoBarras_es.html

   Una vegada pagat, envia el comprovant “còpia per a l’administració”, amb el segell de l’entitat bancària o rebut si el pagament ha segut per caixer, a la direcció de correu electrònic gandia@aulamentor.es. Una vegada rebut i comprovat el pagament per l’administrador de l’Aula, procedirem a matricular-te en el curs seleccionat.

  5. Què he de fer en cas de dubte?

   Si tens algun dubte durant el procés de matrícula, posa't en contacte amb Aula Mentor Gandia.

   AULA MENTOR GANDIA Urbalab Gandia C/ Fundació Vicent Ferrer, 6 46702- Gandia- València Tel. 96 295 96 97 e-mail: gandia@aulamentor.es

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97