L’objecte d’aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, de les ajudes dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social afectades per la Covid-19, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors i treballadores.
QUANTIA:
– Per cada persona que a la data de publicació d’aquest decret figure d’alta amb contracte laboral en els codis de comptes de cotització de la Comunitat Valenciana i sempre que estiguen vinculades a algun dels CNAE relacionats en l’annex, 600€, amb el límit de 12.000,00 €, en el cas de contractes a jornada completa i a 300,00 € en el cas de contractes a jornada parcial.
– Per a les beneficiàries a què fa referència la lletra b) l’ajuda ascendirà a 600,00 euros.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97