La subvenció regulada en aquest decret té caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic de la situació d’emergència originada per la pandèmia de la COVID -19 i de la inajornable necessitat de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària sobre les persones treballadores per compte propi o autònomes. Són de concessió directa.
Quantia:
a) Un màxim de 300,00 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària Covid-19 de la Seguretat Social durant els mesos
de gener i febrer del 2021.
b) Un màxim de 150,00 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària Covid-19 de la Seguretat Social durant el mes de gener
o durant el mes de febrer de 2021

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97