AJUDES PLA RESISTIR PARÈNTESI. FASE IV

AJUDES PLA RESISTIR PARÈNTESI. FASE IV

L’objectiu d’aquesta convocatòria és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d’ingressos experimentada La quantia de l’ajuda és: – Una...
AJUDES OCI NOCTURN

AJUDES OCI NOCTURN

S’estableixen ajudes econòmiques directes per als beneficiaris que complisquen els següents requisits: a) Si la sol·licitud d’ajuda és presentada per una persona física, aquesta haurà de figurar d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de...
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97