S’estableixen ajudes econòmiques directes per als beneficiaris que complisquen els següents requisits:

a) Si la sol·licitud d’ajuda és presentada per una persona física, aquesta

haurà de figurar d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), així com en l’Impost d’activitats

Econòmiques. En el cas de no estar subjecte al RETA haurà de justificar-lo

aportant la corresponent documentació.

b) Si la sol·licitud és presentada per una persona jurídica, aquesta haurà d’estar

donada d’alta en el Cens d’activitats econòmiques de l’Agència

Estatal de l’Administració Tributària.

c) Acreditar que s’ostentava la condició de persona explotadora de l’activitat

objecte de subvenció a data de 17 d’agost de 2020 i que aquesta condició es manté en la data de presentació de sol·licitud de l’ajuda.

Quantia de l’ajuda:

– Per als pubs, cafés cantant, cafés concerte i cafés teatre: 7000€

– Per a les discoteques, sales de ball i sales de festa: 28.500€

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97