AJUDES OCI NOCTURN

AJUDES OCI NOCTURN

S’estableixen ajudes econòmiques directes per als beneficiaris que complisquen els següents requisits: a) Si la sol·licitud d’ajuda és presentada per una persona física, aquesta haurà de figurar d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de...