Resultarà subvencionable la contractació, per un període d’entre

3 i 12 mesos, de les persones pertanyents a algun dels següents col·lectius:

a) Persones en situació o risc d’exclusió social, acreditades pels

serveis socials de qualsevol Administració pública.

b) Persones menors de 30 anys.

c) Persones majors de 50 anys.

d) Persones amb diversitat funcional.

e) Dones.

 

Quantia: L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el

85% (el 75% en el cas dels contractes per a la formació i l’aprenentatge) del Salari Mínim Interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació de la persona contractada pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte.

 

Els contractes a temps parcial d’almenys 15 hores setmanals

resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la subvenció

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97