AJUDES PLA RESISTIR PARÈNTESI. FASE IV

AJUDES PLA RESISTIR PARÈNTESI. FASE IV

L’objectiu d’aquesta convocatòria és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d’ingressos experimentada La quantia de l’ajuda és: – Una...
AJUDES OCI NOCTURN

AJUDES OCI NOCTURN

S’estableixen ajudes econòmiques directes per als beneficiaris que complisquen els següents requisits: a) Si la sol·licitud d’ajuda és presentada per una persona física, aquesta haurà de figurar d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de...
AJUDES PLA RESISTIR PARÈNTESI. FASE IV

AJUDES PLA RESISTIR-PARÈNTESI. FASE III

L’objectiu d’aquesta convocatòria és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d’ingressos experimentada La quantia de l’ajuda és: – Una...