SUBVENCIONS a la INNOVACIÓ 3a edició (marketplace)

SUBVENCIONS a la INNOVACIÓ 3a edició (marketplace)

Sent el propòsit d’aquesta convocatòria fomentar la digitalització de les empreses, seran objecte de la present subvenció les següents accions: La subscripció durant el període d’un any a la plataforma de Marketplace d’àmbit exclusivament local del...
SUBVENCIONS a la INNOVACIÓ 3a edició (marketplace)

Ajudes Innovació (market place)

Serà objecte de la present subvenció l’activitat consistent en la subscripció a la plataforma de Marketplace d’àmbit exclusivament local del municipi de Gandia www.tiber.es durant tot l’any 2022. L’import de la subvenció serà de 360 euros per...
SUBVENCIONS a la INNOVACIÓ 3a edició (marketplace)

AJUDES PLA RESISTIR PARÈNTESI. FASE IV

L’objectiu d’aquesta convocatòria és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d’ingressos experimentada La quantia de l’ajuda és: – Una...
SUBVENCIONS a la INNOVACIÓ 3a edició (marketplace)

AJUDES PLA RESISTIR-PARÈNTESI. FASE III

L’objectiu d’aquesta convocatòria és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d’ingressos experimentada La quantia de l’ajuda és: – Una...