Ajudes Innovació (market place)

Ajudes Innovació (market place)

Serà objecte de la present subvenció l’activitat consistent en la subscripció a la plataforma de Marketplace d’àmbit exclusivament local del municipi de Gandia www.tiber.es durant tot l’any 2022. L’import de la subvenció serà de 360 euros per...
Ajudes urgents en matèria d’artesania a conseqüència de la Covid-19. Pla Resistir Artesania

AVALEM ARTESANIA

L’objecte d’aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes. Les ajudes aniran destinades a finançar la professionalització del sector i les despeses a realitzar en la promoció i...
Ajudes urgents en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la Covid-19

Emprenem Comerç

L’objecte d’aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials. Les ajudes hauran d’anar destinades a finançar les despeses corrents derivades: Del manteniment d’un establiment comercial amb...