L’objecte d’aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes.
Les ajudes aniran destinades a finançar la professionalització del sector i les despeses a realitzar en la promoció i comercialització dels productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social en la Comunitat Valenciana.
Accions susceptibles de suport:
– Participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses de lloguer d’espai i estand, així com els de muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d’aquest.
– Despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca així com els d’incorporació de disseny en la definició i execució del producte.
– Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l’allotjament en la web, en el seu cas.
– Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.
– Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren susceptibles de rebre suport únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l’entitat organitzadora.
En l’exercici de 2021 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 d’octubre de 2021.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97