AVALEM ARTESANIA

AVALEM ARTESANIA

L’objecte d’aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes. Les ajudes aniran destinades a finançar la professionalització del sector i les despeses a realitzar en la promoció i...
Ajudes urgents en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la Covid-19

Emprenem Comerç

L’objecte d’aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials. Les ajudes hauran d’anar destinades a finançar les despeses corrents derivades: Del manteniment d’un establiment comercial amb...
Ajudes urgents en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la Covid-19

Avalem Comerç

L’objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament, obres i instal·lacions per a l’establiment comercial, incloent les aplicacions...