Subvenció per a despeses corrents, inversions en serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l’impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a la plataforma de venda en línia

Enllaç:

Per a inversió en equipament comercial i venda no sedentària, així com un altre equipament relacionat amb la crisi sanitària
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20980&version=amp

Per a les despeses corrents ocasionades per la crisi

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20978&version=amp

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97