Ajudes per a les millores de producció i comercialització de la mel

Ajudes a la pesca sostenible

Mesures de comercialització i transformació dels productes de la pesca i l’aqüicultura, com ara: Trobar nous mercats i millorar les condicions per a la comercialització dels productes de la pesca i l’aqüicultura El foment de la qualitat i del valor afegit...