Ajudes als titulars d’explotacions apícoles que realitzen inversions i actuacions en alguna de les següents línies:

– Assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d’apicultors

– Lluita contra les agressions i malalties del rusc

– Racionalització de la transhumància

– Mesures de suport als laboratoris d’anàlisis de productes apícoles per a ajudar els apicultors a comercialitzar i valorar els seus productes

– Mesures de suport a la repoblació de la cabanya apícola

– Realitzar estudis de seguiment de mercat

– Millora de la qualitat dels productes a fi d’explotar el potencial dels mateixos en el mercat

Comparteix: