Mesures de comercialització i transformació dels productes de la pesca i l’aqüicultura, com ara:

 • Trobar nous mercats i millorar les condicions per a la comercialització dels productes de la pesca i l’aqüicultura
 • El foment de la qualitat i del valor afegit facilitant
 • La presentació i envasament de productes.
 • Contribució a la transparència de la producció i els mercats i la realització d’estudis de mercat i estudis sobre la dependència de la Unió de les importacions.
 • La contribució a la traçabilitat dels productes de la pesca o la
 • La realització de campanyes regionals, nacionals o transnacionals de comunicació i promoció per a sensibilitzar al públic

Mesures de transformació dels productes de la pesca i l’aqüicultura que:

 • Contribuïsquen a estalviar energia o a reduir l’impacte en el medi ambient, inclòs el tractament de residus.
 • Milloren la seguretat, la higiene, la salut i les condicions de treball.
 • Ajuden a la transformació de captures de peix comercial que no pot destinar-se al consum humà.
 • Que ajuden a la transformació de subproductes obtinguts de les activitats principals de transformació.
 • Que ajuden a la transformació de productes de l’aqüicultura ecològica
 • Donen lloc a nous o millors productes, nous o millors processos, o nous o millors sistemes de gestió i organització.
Comparteix: