Taller d’Ocupació
Torre dels Pares:
Edició 2021

Inici \ Projectes \ Taller d’Ocupació: Torre dels Pares Edició 2021

QUÈ ÉS UN TALLER D’OCUPACIÓ?

El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a què va dirigit, a través de la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social que possibiliten a l’alumnat treballador/a la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge, que junt amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

Estos programes es regulen a través de l’Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

A QUI VA DIRIGIT?

Els 30 participants es formaran i estaran contractats per l’Ajuntament de Gandia per al desenvolupament del projecte, durant 12 mesos, mitjançant un contracte de formació per a l’aprenentatge.
Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:

  1. Tindre 18 anys o més.
  2. Ser demandants d’ocupació registrades en l’Espai LABORA Ocupació, a la data de l’inici del procés de selecció del taller.
  3. Ser no ocupades o persones ocupades registrades en millora d’ocupació.
  4. Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

 

PROJECTE DE TALLER D’OCUPACIÓ TORRE DELS PARES

El projecte de TO “Torre dels Pares”, naix de la necessitat de recuperar i posar en valor el gran patrimoni agrari associat històricament al desenvolupament de la ciutat de Gandia i que forma part de la pròpia identitat històrica i cultural. Aquest projecte d’ocupació, s’emmarca dintre d’un projecte municipal ambiciós que contempla com a objectiu la conversió de l’espai que rodeja la Torre dels Pares en un centre municipal de transferència de coneixements agraris, al que aquest taller d’ocupació vol contribuir a través d’actuacions que faciliten el seu desenvolupament posterior.

L’objectiu d’aquest projecte és portar a terme una sèrie d’accions de millora, manteniment i conservació de l’entorn en l’enclavament de Torre dels Pares i en altre espai del municipi de característiques similars com és l’Alqueria del Gall.
Les actuacions que es desenvoluparan en aquests espais consistiran en la realització de tasques de neteja i reparació de les infraestructures (accessos, edificis i mobiliari públic) i millora de l’entorn (vegetació, camins i sendes), acompanyades amb un altre tipus d’intervencions més especifiques, centralitzades en Torre dels Pares, dirigides a propiciar la creació de dos arborètums de grans dimensions de cítrics i fruitals, d’un banc de llavors d’origen local, així com la configuració de bancals condicionats per a la formació de diferents disciplines hortofrutícoles. 

Tanmateix, al tractar-se l’Alqueria Torre dels Pares d’un BIC, es vol condicionar i habilitar aquests espai, per afavorir la recepció de visitants i dotar-lo dels elements necessaris d’obra (camins, sendes, bancs i ballats) que puguen garantir el desenvolupament d’activitats i el seu ús per part de la ciutadania de Gandia.
Per altra banda, al taller d’ocupació Torre dels Pares es treballarà per fer una recopilació d’informació sobre els productors agraris locals i la seua predisposició a la comercialització directa dels seus productes de la terra als consumidor/a, així també es vol arreplegar informació, a través de consultes a la ciutadania, sobre la demanda d’aquests productes i serveis de “quilòmetre zero”, amb la finalitat d’obtindre una sèrie d’inventaris i informació que siguen d’utilitat per a la presa de mesures i el desenvolupament d’accions municipals per a la promoció de la producció agrària minorista.

Especialitats formatives amb Certificat de Professionalitat:

ESPECIALITAT DE JARDINERIA

Certificats de professionalitat:

Requisits d’accés addicionals

  • Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

ESPECIALITAT DE FÀBRIQUES D’OBRA

Certificats de professionalitat:

Requisits d’accés addicionals

  • Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

Gestió de la informació i la comunicació

Certificats de professionalitat:

Requisits d’accés addicionals

  • Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97