Taller d’Ocupació
Torre dels Pares:
Edició 2021

Inici \ Projectes \ Taller d’Ocupació: Torre dels Pares Edició 2021

QUÈ ÉS UN TALLER D’OCUPACIÓ?

El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a què va dirigit, a través de la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social que possibiliten a l’alumnat treballador/a la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge, que junt amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

Estos programes es regulen a través de l’Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

A QUI VA DIRIGIT?

Els 30 participants es formaran i estaran contractats per l’Ajuntament de Gandia per al desenvolupament del projecte, durant 12 mesos, mitjançant un contracte de formació per a l’aprenentatge.
Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:

  1. Tindre 18 anys o més.
  2. Ser demandants d’ocupació registrades en l’Espai LABORA Ocupació, a la data de l’inici del procés de selecció del taller.
  3. Ser no ocupades o persones ocupades registrades en millora d’ocupació.
  4. Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

 

PROJECTE DE TALLER D’OCUPACIÓ TORRE DELS PARES

El projecte de TO “Torre dels Pares”, naix de la necessitat de recuperar i posar en valor el gran patrimoni agrari associat històricament al desenvolupament de la ciutat de Gandia i que forma part de la pròpia identitat històrica i cultural. Aquest projecte d’ocupació, s’emmarca dintre d’un projecte municipal ambiciós que contempla com a objectiu la conversió de l’espai que rodeja la Torre dels Pares en un centre municipal de transferència de coneixements agraris, al que aquest taller d’ocupació vol contribuir a través d’actuacions que faciliten el seu desenvolupament posterior.

L’objectiu d’aquest projecte és portar a terme una sèrie d’accions de millora, manteniment i conservació de l’entorn en l’enclavament de Torre dels Pares i en altre espai del municipi de característiques similars com és l’Alqueria del Gall.
Les actuacions que es desenvoluparan en aquests espais consistiran en la realització de tasques de neteja i reparació de les infraestructures (accessos, edificis i mobiliari públic) i millora de l’entorn (vegetació, camins i sendes), acompanyades amb un altre tipus d’intervencions més especifiques, centralitzades en Torre dels Pares, dirigides a propiciar la creació de dos arborètums de grans dimensions de cítrics i fruitals, d’un banc de llavors d’origen local, així com la configuració de bancals condicionats per a la formació de diferents disciplines hortofrutícoles. 

Tanmateix, al tractar-se l’Alqueria Torre dels Pares d’un BIC, es vol condicionar i habilitar aquests espai, per afavorir la recepció de visitants i dotar-lo dels elements necessaris d’obra (camins, sendes, bancs i ballats) que puguen garantir el desenvolupament d’activitats i el seu ús per part de la ciutadania de Gandia.
Per altra banda, al taller d’ocupació Torre dels Pares es treballarà per fer una recopilació d’informació sobre els productors agraris locals i la seua predisposició a la comercialització directa dels seus productes de la terra als consumidor/a, així també es vol arreplegar informació, a través de consultes a la ciutadania, sobre la demanda d’aquests productes i serveis de “quilòmetre zero”, amb la finalitat d’obtindre una sèrie d’inventaris i informació que siguen d’utilitat per a la presa de mesures i el desenvolupament d’accions municipals per a la promoció de la producció agrària minorista.

Especialitats formatives amb Certificat de Professionalitat:

ESPECIALITAT DE JARDINERIA

Certificats de professionalitat:

Requisits d’accés addicionals

  • Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

ESPECIALITAT DE FÀBRIQUES D’OBRA

Certificats de professionalitat:

Requisits d’accés addicionals

  • Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

Gestió de la informació i la comunicació

Certificats de professionalitat:

Requisits d’accés addicionals

  • Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.
INICI DEL TALLER D’OCUPACIÓ “TORRE DELS PARES”

INICI DEL TALLER D’OCUPACIÓ “TORRE DELS PARES”

El passat 30 de desembre es va posar en marxa el Taller d’ocupació TORRE DELS PARES, subvencionat per LABORA i promogut per l’Ajuntament de Gandia. S’ha realitzat la visita de l’equip i del personal tècnic del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Gandia, a la zona d’actuació primària, la Torre dels Pares. Es va poder comprovar in situ els treballs que es podran realitzar al llarg d’aquest any 2022, i per a poder coordinar i organitzar totes les instal·lacions auxiliars i recursos materials que seran necessaris per a la realització d’aquests.