L’Ajuntament de Gandia ha rebut una subvenció de 754.063,20 € de la Generalitat Valenciana a través del Labora, per a desenvolupar el Taller d’ocupació Torre dels Pares II. Es tracta d’un programa mixt d’ocupació i formació, que compta també amb el cofinançament de l’Ajuntament de Gandia, i té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a qui va dirigit, a través de la realització d’obres o serveis d’interès general i o social.

Aquesta edició del Taller d’Ocupació, està prevista per al període desembre 2022-desembre 2023.

El projecte per a la conversió de l’Alqueria de la Torre dels Pares i el seu entorn en un Centre Municipal de coneixements agraris, es va iniciar amb el Taller d’ocupació “Torre dels Pares I” que actualment desenvolupa aquest municipi i s’emmarca en un projecte municipal ambiciós que requereix de diferents etapes d’actuació.

Aquest programa possibilita a l’alumnat treballador/a la realització d’un treball que, junt amb la formació professional que rep, millora la seua qualificació i per tant afavoreix la inserció laboral. I tot açò va regulat mitjançant un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

La zona d’actuació escollida, la Torre dels Pares, respon a l’objectiu de recuperar i posar en valor el patrimoni agrari associat històricament al desenvolupament de la ciutat de Gandia. En aquest sentit l’objectiu del Taller d’Ocupació que es presenta, és dur a terme una sèrie d’accions de millora, manteniment i conservació de l’entorn en l’enclavament de Torre dels Pares i en altre espai del municipi de característiques similars, com és l’Alqueria del Gall i les zones confrontants al passeig del riu Serpis fins la platja de Venècia.

En concret, les actuacions que es desenvoluparan en aquests espais consistiran en la realització de tasques de neteja i reparació de les infraestructures (accessos, edificis i mobiliari públic) i millora de l’entorn (vegetació, camins i sendes), acompanyades amb un altre tipus d’intervencions més especifiques, com per exemple la creació de dos arborètums de grans dimensions de cítrics i fruitals i d’un banc de llavors d’origen local, així com la configuració de bancals condicionats per a la formació de diferents disciplines hortofrutícoles.

A la vegada, i en tractar-se l’Alqueria Torre dels Pares d’un Bé d’Interés Cultural, es vol condicionar el accessos d’aquests espai, per afavorir la recepció de visitants i dotar-lo dels elements necessaris d’obra, com camins, sendes, bancs i ballats, que puguen garantir el desenvolupament d’activitats i el seu ús per part de la ciutadania de Gandia.

De manera paral·lela es continuarà treballant en la implementació de processos d’informació sobre els recursos municipals existents en matèria agrícola amb la finalitat que els productors agraris locals puguen fer ús dels mateixos per a promoure la producció agrària minorista. Es continuarà donant suport i reforçant les tasques administratives del departament d’Agricultura i Medi Ambient de la localitat així com a la resta de serveis municipals i d’atenció ciutadana.

El projecte preveu la incorporació, mitjançant un contracte de formació per a l’aprenentatge, de 30 persones demandants d’ocupació. A través d’aquesta modalitat de formació dual es combinarà formació i experiència que els conduirà a l’obtenció de dos Certificats de professionalitats de nivell 1 i 2 en les branques professionals de jardineria, obra i edificació civil i administració i serveis. S’inicien com certificat de nivell 1, per la qual cosa, a la persona interessada no li s’exigeix requisits acadèmics, però sí comptar amb un nivell òptim de competències de lectoescriptura. Per altra banda, no pot accedir a aquests certificats persones que ja tinguen la qualificació professional relacionada amb el certificat que s’imparteix, tot i què no serien objecte d’un contracte de formació.

Les persones interessades en participar en el procés de selecció com alumnat treballador, han d’estar inscrites com demandants d’ocupació o millora d’ocupació en LABORA. Poden trobar tota la informació relativa a la inscripció en LABORA, que ja pot fer-se, així com els requisits de participació en la web de Urbalab Gandia, www.urbalabgandia.com

Per al desenvolupament del programa s’incorporaran 6 persones com a personal directiu, tècnic i administratiu.

El procés de selecció, tant del personal tècnic com de l’alumnat treballador es farà una vegada es constituïsca la comissió de selecció.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97