Taller d’Ocupació
Paisatges de Gandia:
Dels Ullals a la ciutat

Inici \ Projectes \ Taller d’Ocupació Paisatges de Gandia: dels Ullals a la Ciutat

QUÈ ÉS UN TALLER D’OCUPACIÓ?

El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones aturades a partir de 25 anys, amb l’objectiu de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació de certificats de professionalitat amb l’ocupació.

El programa combina les accions formatives en alternança amb la realització d’obres o la prestació de serveis d’utilitat o interés social per a la comunitat, sobretot en aquells de caràcter innovador que prenen com a base els nous jaciments de treball.

Els tallers d’ocupació es regulen a través de l’Ordre 11/2016, de 15 juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

A QUI VA DIRIGIT?

Els 30 participants es formaran i estaran contractats per l’Ajuntament de Gandia per al desenvolupament del projecte, durant 12 mesos, mitjançant un contracte de formació.
Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:
a) Tindre vint-i-cinc anys o més.
b) Estar desocupades i enregistrades en LABORA Ocupació, en la data de l’inici del procés de selecció del taller.
c) Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

PROJECTE DE TALLER D’OCUPACIÓ PAISATGES DE GANDIA: DELS ULLALS A LA CIUTAT

El vincle entre patrimoni històric, cultura i natura, constitueix un dels recursos més atractius i millors catalitzadors per a la generació de nova activitat econòmica en una ciutat. En aquest sentit, Gandia és un municipi ric en ecosistemes d’elevada biodiversitat on conviuen, en un espai comú, els elements essencials del projecte: natura, història i cultura.

El projecte Paisatges de Gandia: dels Ullals a la Ciutat naix de la necessitat de conjugar les vessants natural, històrica i cultural en l’enclavament natural del paratge dels Ullals i l’Alqueria del Duc, de manera que constituïsca un entorn dinàmic on la ciutadania puga interactuar amb la naturalesa, la seua història passada i la cultura, tenint com a finalitat última la posada en valor d’aquest llegat, la generació de coneixement i la seua difusió.

L’objectiu general d’aquest projecte és desenvolupar un seguit d’accions de dinamització, millora, manteniment i conservació del paisatge que es proporciona al Parc natural de l’Alqueria del Duc, des d’un únic argument interpretatiu, que busca preservar els recursos naturals i integrar-los juntament amb els elements culturals i històrics que té associats.

Per a això, s’elaborarà un programa d’accions culturals de caràcter informatiu, educatiu i experiencial, que recrearan la història i la cultura i posaran en valor la riquesa natural d’aquest espai. Aquest programa d’accions anirà acompanyat d’un altre tipus d’actuacions de neteja, manteniment i millora de camins, jardins, accessos, parcs naturals i edificis públics que conformen aquest conjunt paisatgístic dels Ullals.

La projecció i oportunitat d’aquest taller, des del punt de vista de l’ocupació i de l’economia de la ciutat, ve donada per la seua capacitat per experimentar una nova forma de posar en valor i dinamitzar els enclavaments naturals des d’una visió integrada del territori que segueixen les últimes tendències en termes de sostenibilitat i conservació de tradicions i història del municipi.

En aquest sentit, la fusió d’experiències que vinculen natura, història i cultura suposa una oportunitat per dinamitzar la població local i mantenir vives les tradicions que permeten a turistes, visitants i població local interactuar amb el territori.

 

ESPECIALITATS FORMATIVES:

ESPECIALITAT DE JARDINERIA

Certificats de professionalitat:

Requisits d’accés addicionals

 • Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

ESPECIALITAT DE FÀBRIQUES D’OBRA

Certificats de professionalitat:

Requisits d’accés addicionals

 • Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

Especialitat de Dinamització, programació
i desenvolupament d’accions culturals

Certificats de professionalitat:

Requisits d’accés addicionals

 • L’alumnat hauran de complir algun dels requisits següents:
  1. Estar en possessió del títol de Batxiller.
  2. Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 3.
  3. Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
  4. Complir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
  5. Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97