Els alumnes-treballadors del Taller d’Ocupació “Paisatges de Gandia. Dels ullals a la ciutat” han pogut mostrar in situ el resultat dels seus treballs als responsables del govern municipal en cadascuna de les àrees objecte d’aquest programa: jardineria, obres, manteniment i dinamització cultural.

El recorregut, amb la presència dels regidors de Polítiques Econòmiques, Comerç, Indústria i Innovació,
Ferran Martínez i de Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana, Miguel Ángel Picornell, ha començat al
Parc d’Ausiàs March on s’han realitat diverses tasques de jardineria.

A continuació, a la Plaça del Tirant, han sigut testimonis de la gimcana que han organitzat els participants d’aquest taller de l’especialitat de “Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals”, amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni cultural de la ciutat d’una forma lúdica.

La visita ha finalitzat al Centre d’Interpretació Alqueria del Duc on s’han efectuat la major part de les
accions. Entre d’altres: la construccció d’una caseta i una jardinera, la rehabilitació del Centre
d’Interpretació, la reparació de la passarel·la de fusta o la replantació d’arbres i plantes.

Cal recordar que aquest projecte, que finalitza el pròxim mes de desembre, compta amb el finançament de l’Ajuntament de Gandia, la Generalitat Valenciana, a través del Labora i del Ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social.

Es tracta d’un programa mixt d’ocupació i formació que ha comptat en la participació de 30 alumnes-
treballadors en situació de desocupament i que ha tingut com a objectiu millorar la seua qualificació personal per a afavorir la seua inserció laboral a través de la realització d’obres o serveis d’interés general i social.

Comparteix: