Sistemes d’informació per al
Desenvolupament
Econòmic de Gandia
Escola d’Ocupació EtFormem

Inici \ Projectes \ Sistemes d’informació per al desenvolupament Econòmic de Gandia-Escola d’Ocupació ETFORMEM

QUÈ ÉS UNA ESCOLA D’OCUPACIÓ?

L’Escola d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar la qualificació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables i amb dificultats d’inserció laboral, combinant la formació de certificats de professionalitat amb l’ocupació.

Aquests programes es regulen a través de l’Ordre 14/2017, de 17 juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i combinen accions formatives en alternança amb la realització d’obres o la prestació de serveis d’utilitat per a la comunitat.

A QUI VA DIRIGIT?

Els 10 participants es formaran i estaran contractats per l’Ajuntament de Gandia per al desenvolupament del projecte, durant 6 mesos, mitjançant un contracte de formació per a l’aprenentatge.
Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims, tindran la condició de col·lectius prioritaris les persones pertanyents a col·lectius vulnerables la condició dels quals quede acreditada pels serveis socials municipals. Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:
a) Tindre setze anys o més.
b) Estar aturades i registrades en LABORA Ocupació, en la data de l’inici del procés de selecció del taller.
c) Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.
d) Altres requisits: tindre bones habilitats de lectura i escriptura.

PROJECTE DE L’ESCOLA D’OCUPACIÓ

El Projecte “Sistemes d’informació per al desenvolupament econòmic local de Gandia” naix de la necessitat de recopilar, depurar i obtindre informació que no es troba accessible en altres repositoris i bases de dades estadístiques, sobre l’entorn socioeconòmic local.

 

 

L’objectiu general del projecte és el de configurar un sistema d’informació i base de dades, que permeta conéixer la situació del municipi en determinats aspectes d’àmbit social i econòmic, i amb això, ajudar a valorar la posada en marxa d’iniciatives i projectes d’activació econòmica i social. Per tant, el seu destinatari és la ciutat de Gandia en el seu conjunt, ja que es veurà beneficiada per la informació generada i pels serveis desenvolupats a partir del projecte.

Amb aquesta finalitat, es confeccionarà un repositori d’informació, a través d’un sistema de consulta senzill i flexible, que recollirà l’opinió i la percepció dels/de les ciutadans/es i de les empreses, en matèries que són d’interés per al desenvolupament local; a més de la recopilació, l’actualització i la validació de dades i bases de dades ja existents.

La projecció i l’oportunitat d’aquesta Escola d’Ocupació, des del punt de vista de l’ocupació, ve donada per la seua capacitat per a afavorir l’aprenentatge dels seus participants en una ocupació, a través de l’experiència d’un treball real, en alternança amb una formació específica que els possibilitarà l’obtenció d’una Qualificació Professional de Nivell 1 en l’especialitat d’“Operacions auxiliars de serveis administratius generals”.

ESPECIALITAT FORMATIVA:

ESPECIALITAT FORMATIVA

Certificat de professionalitat:

Requisits d’accés addicionals

  • Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.
Les participants de l’EO Et Formem visitaran tots els comerços i locals hostalers de la ciutat per conèixer les seues necessitats tecnològiques

Les participants de l’EO Et Formem visitaran tots els comerços i locals hostalers de la ciutat per conèixer les seues necessitats tecnològiques

Aquest treball està integrat en les actuacions previstes en aquesta edició de l’Escola d’Ocupació Et Formem, que va començar el passat mes de desembre, i que implica no sols la formació de les 10 participants sino també la realització d’actuacions concretes per a crear un sistema d’informació i base de dades sobre la situació de Gandia en determinats aspectes socioeconòmics.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97