La subvenció, quantificada en més de 240.00 euros, permetrà donar continuïtat al projecte que està desenvolupant-se a Gandia des del passat mes de novembre dins del programa d’ocupació i formació «Escoles d’Ocupació Et Formem». A hores d’ara aquest projecte ja té en marxa una de les seues línies de treball, que consisteix en la realització d’un cens dels locals comercials de la ciutat i un diagnòstic sobre la seua situació i les seues necessitats des del punt de vista tecnològic i digital.

Aquesta segona fase, que tindrà una durada de 12 mesos, contempla la realització de dos actuacions concretes per part de les 10 alumnes-treballadores que formen part d’aquest programa adreçat a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral.

La primera tasca, que ja està desenvolupant-se mitjançant enquestes que estan realitzant les alumnes-treballadores, implica una triple vessant que passa en primer lloc per revisar, actualitzar i completar una base de dades sobre els establiments de la ciutat en funcionament.

Aquesta informació permetrà optimitzar la comunicació i implementar un futur «portal del comerciant», un projecte encara embrionari però sobre el que ja van generant-se idees. D’altra banda les enquestes també inclouen informació per a analitzar les necessitats d’equipaments i modernització tecnològiques de cada comerç i així poder gestionar estructures i atraure recursos que faciliten la digitalització del sector. Al mateix temps les visites de les enquestadores tenen com a objectiu realitzar un cens dels locals comercials buits, unes dades fonamentals per fer un diagnòstic exacte de la situació econòmica del sector en la ciutat i que també permetrà estudiar i facilitar recursos per a tractar d’atraure inversions.

La segona de les tasques que engloba el projecte consisteix en la realització de treball de camp entre la població usuària dels serveis públics municipals per conèixer la seua opinió i experiència. D’aquesta manera s’hi podrà ajustar el funcionament d’aquests d’una manera més encertada i ajustada, a les necessitats de la ciutadania. A més, mitjançant la gestió de la informació recollida, s’implementaran processos d’informació i promoció dels recursos municipals.

El programa Escola d’Ocupació Et Formem, impulsat per la Generalitat Valenciana i pel Fons Social Europeu amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gandia, és un programa mixt de formació i ocupació adreçat a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral. En concret a Gandia les 10 alumnes-treballadores que participen obtindran el Certificat de Nivell 2 “Activitats administratives en la relació amb el client”. A més d’aquesta formació específica també estan rebent una formació transversal que els donarà possibilitats reals d’inserció en l’actual mercat laboral.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97