Què significa emprendre. Competències i habilitats de la persona emprenedora.

El taller pretén donar a conèixer les competències i actituds que deu de tindre una persona emprenedora, així com què és un model de negoci i com dissenyar-lo.  Assabentant-se a més a més dels recursos que hi ha en la comarca per a ajudar a emprendre.

Continguts:

  • Actitud emprenedora.
  • Competències i habilitats de la persona emprenedora.
  • Dinàmiques per a treballar les capacitats emprenedores.
  • La idea de negoci.
  • Disseny del model de negoci.
  • Estructura del pla de negoci.
  • Recursos de la comarca per ajudar-te a emprendre.

Duració: 1h 30

Skills

Posted on

6 juny, 2017

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97