Inici \ Projectes \ Taller d’Ocupació “Sendes Urbanes III”

Aquest projecte, permetrà crear una Xarxa de Sendes Urbanes, realçant les zones verdes i naturals que existeixen en el terme municipal de Gandia, potenciant el manteniment i respecte dels singulars ecosistemes existents, i continuant amb el treball dut a terme en els dos últims programes. Aquesta xarxa es configura com un producte turístic alternatiu, de fàcil accés i dirigit tant a la ciutadania com a els/les visitants de la ciutat.

Els/les participants del Taller d’Ocupació rebran una formació en alternança amb el treball i la pràctica professional a través de la formalització d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Les especialitats formatives amb Certificat de Professionalitat són:

1. Infraestructura de jardins. (10 alumnes/as treballadors/as).

2. Treballs d’obra en instal·lacions i manteniment d’entorns urbans. (10 alumnes/as treballadors/as).

3. Interpretació i Educació Mediambiental. (10 alumnes/as treballadors/as).

Persones destinatàries i requisits d’accés de candidats/as a alumnes/as – treballadors/as (30 places):

Els participants es formaran i estaran contractats per l’Ajuntament de Gandia per al desenvolupament del projecte, durant 12 mesos, mitjançant un contracte de formació.

Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:

a) Tindre vint-i-cinc anys o més.
b) Estar parades i inscrites en el SERVEF Empelo, a la data de l’inici del procés de selecció del taller.
c) Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Requisits addicionals per especialitats formatives:

+Infraestructura de jardins: Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

+Treball d’obra en instal·lacions i manteniment en entorns urbans: Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

+Interpretació i Educació Mediambiental: Els/les alumnes/as – treballadors/as hauran de complir algun dels requisits següents::

1-Estar en possessió del títol de Batxiller.
2-Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 3.
3-Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
4-Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
5-Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Informació sobre la Preinscripció de l’alumnat/ treballador:

El procés de selecció es realitza via ofereix pública al Servef, i consta de dues fases o períodes:

1. Període de Preinscripció:

Les persones interessades podran pre-inscriure’s en alguna de les especialitats formatives del Taller d’Ocupació fins a la data de 3 de novembre, segons el nivell d’accés requerit, en els serveis municipals de empelo de l’Ajuntament de Gandia, situats en Urbalab Gandia, C/ Fundació Vicent Ferrer, 6, en horari de 10.00 a 13:30h.

L’Ajuntament de Gandia remetrà, quan s’inicie el procediment de selecció, aquests llistats de pre-incritos/as al Servef d’Ocupació. El Servef podrà fer ús d’aquests llistats per a configurar la llista de candidats i realitzar la preselecció amb les seues bases de dades.

2. Procés de selecció de l’alumnat / treballador:

La selecció de l’alumnat/treballador serà precedida de la presentació, per part de l’Ajuntament de Gandia, d’una oferta formativa al Servef d’Ocupació de Gandia. El Servef d’Ocupació de Gandia configurarà i remetrà a l’Ajuntament el corresponent llistat de persones candidates.

 

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97