A ningú se li escapa que la digitalització, la creació de valor social i la sostenibilitat en els negocis són factors d’èxit. De fet, només si el teu projecte té caràcter innovador, contribueix a la transformació digital o a la transició ecològica és susceptible de rebre alguna ajuda. 

Per a aquest any 2023, i en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, queda obert el termini per a sol·licitar la subvenció destinada a tot/a aquell/lla que es constituïsca com a persona treballadora autònoma dins del programa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat -emprenedoria i microempreses”.

A continuació et presentem un resum sobre les condicions, obligacions i termini per a poder sol·licitar-la:

1En el supòsit que la persona sol·licitant ja haguera estat constituït en personal treballador autònom amb anterioritat i, havent sigut baixa, torne a constituir-se en personal treballador autònom, es requerirà que l’activitat autònoma que inicia en el període indicat, siga diferent de la qual realitzava anteriorment, no podent simultanejar-se ambdues i havent d’aportar certificat de l’IAE de 2022 i 2023 on figuren les activitats desenvolupades. 

 Assenyalar que es precisarà un informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, (entre les quals s’inclou l’Àrea de Polítiques Econòmiques, Indústria, Comerç i Innovació de l’Ajuntament de Gandia, a través d’Urbalab) relatiu al fet que el projecte reuneix condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera i, en el seu cas, que contribuirà a la transició ecològica i digital justificant qualsevol d’aquestes circumstàncies. 

Finalment, us facilitem un directori sobre altres ajudes i subvencions amb termini obert perquè inicieu els vostres projectes: 

https://www.urbalabgandia.com/ajudes-i-financament-per-a-empreses/ 

 

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97