Sistemes d’informació per al
Desenvolupament
Econòmic de Gandia
Escola d’Ocupació EtFormem. FASE II

Inici \ Projectes \ Sistemes d’informació per al desenvolupament Econòmic de Gandia-Escola d’Ocupació ETFORMEM. FASE II

QUÈ ÉS UNA ESCOLA D’OCUPACIÓ?

 

L’Escola d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar la qualificació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables i amb dificultats d’inserció laboral, combinant la formació de certificats de professionalitat amb l’ocupació.

Aquests programes es regulen a través de l’Ordre 14/2017, de 17 juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i combinen accions formatives en alternança amb la realització d’obres o la prestació de serveis d’utilitat per a la comunitat.

A QUI VA DIRIGIT?

Els 10 participants es formaran i estaran contractats per l’Ajuntament de Gandia per al desenvolupament del projecte, durant 6 mesos, mitjançant un contracte de formació per a l’aprenentatge.
Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims, tindran la condició de col·lectius prioritaris les persones pertanyents a col·lectius vulnerables la condició dels quals quede acreditada pels serveis socials municipals. Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:
a) Tindre setze anys o més.
b) Estar aturades i registrades en LABORA Ocupació, en la data de l’inici del procés de selecció del taller.
c) Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.
d) Altres requisits: tindre bones habilitats de lectura i escriptura.

PROJECTE DE L’ESCOLA D’OCUPACIÓ

El Projecte “Sistemes d’informació per al desenvolupament econòmic local de Gandia” naix de la necessitat de recopilar, depurar i obtindre informació que no es troba accessible en altres repositoris i bases de dades estadístiques, sobre l’entorn socioeconòmic local.

 

L’objectiu general del projecte és el de configurar un sistema d’informació i base de dades, que permeta conéixer la situació del municipi en determinats aspectes d’àmbit social i econòmic, i amb això, ajudar a valorar la posada en marxa d’iniciatives i projectes d’activació econòmica i social. Per tant, el seu destinatari és la ciutat de Gandia en el seu conjunt, ja que es veurà beneficiada per la informació generada i pels serveis desenvolupats a partir del projecte.

Amb aquesta finalitat, es confeccionarà un repositori d’informació, a través d’un sistema de consulta senzill i flexible, que recollirà l’opinió i la percepció dels/de les ciutadans/es i de les empreses, en matèries que són d’interés per al desenvolupament local; a més de la recopilació, l’actualització i la validació de dades i bases de dades ja existents.

La projecció i l’oportunitat d’aquesta Escola d’Ocupació, des del punt de vista de l’ocupació, ve donada per la seua capacitat per a afavorir l’aprenentatge dels seus participants en una ocupació, a través de l’experiència d’un treball real, en alternança amb una formació específica que els possibilitarà l’obtenció d’una Qualificació Professional de Nivell 2 en l’especialitat d’“Activitats administratives en la relació amb el client”.

ESPECIALITAT FORMATIVA:

ESPECIALITAT FORMATIVA

Certificat de professionalitat:

Requisits d’accés addicionals

  • Graduat en ESO
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
  • Certificat de professionalitat de nivell 2

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97