Sistemes d’informació per al
Desenvolupament
Econòmic de Gandia
Escola d’Ocupació EtFormem. FASE II

Inici \ Projectes \ Sistemes d’informació per al desenvolupament Econòmic de Gandia-Escola d’Ocupació ETFORMEM. FASE II

QUÈ ÉS UNA ESCOLA D’OCUPACIÓ?

 

L’Escola d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar la qualificació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables i amb dificultats d’inserció laboral, combinant la formació de certificats de professionalitat amb l’ocupació.

Aquests programes es regulen a través de l’Ordre 14/2017, de 17 juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i combinen accions formatives en alternança amb la realització d’obres o la prestació de serveis d’utilitat per a la comunitat.

A QUI VA DIRIGIT?

Els 10 participants es formaran i estaran contractats per l’Ajuntament de Gandia per al desenvolupament del projecte, durant 6 mesos, mitjançant un contracte de formació per a l’aprenentatge.
Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims, tindran la condició de col·lectius prioritaris les persones pertanyents a col·lectius vulnerables la condició dels quals quede acreditada pels serveis socials municipals. Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:
a) Tindre setze anys o més.
b) Estar aturades i registrades en LABORA Ocupació, en la data de l’inici del procés de selecció del taller.
c) Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.
d) Altres requisits: tindre bones habilitats de lectura i escriptura.

PROJECTE DE L’ESCOLA D’OCUPACIÓ

El Projecte “Sistemes d’informació per al desenvolupament econòmic local de Gandia” naix de la necessitat de recopilar, depurar i obtindre informació que no es troba accessible en altres repositoris i bases de dades estadístiques, sobre l’entorn socioeconòmic local.

 

L’objectiu general del projecte és el de configurar un sistema d’informació i base de dades, que permeta conéixer la situació del municipi en determinats aspectes d’àmbit social i econòmic, i amb això, ajudar a valorar la posada en marxa d’iniciatives i projectes d’activació econòmica i social. Per tant, el seu destinatari és la ciutat de Gandia en el seu conjunt, ja que es veurà beneficiada per la informació generada i pels serveis desenvolupats a partir del projecte.

Amb aquesta finalitat, es confeccionarà un repositori d’informació, a través d’un sistema de consulta senzill i flexible, que recollirà l’opinió i la percepció dels/de les ciutadans/es i de les empreses, en matèries que són d’interés per al desenvolupament local; a més de la recopilació, l’actualització i la validació de dades i bases de dades ja existents.

La projecció i l’oportunitat d’aquesta Escola d’Ocupació, des del punt de vista de l’ocupació, ve donada per la seua capacitat per a afavorir l’aprenentatge dels seus participants en una ocupació, a través de l’experiència d’un treball real, en alternança amb una formació específica que els possibilitarà l’obtenció d’una Qualificació Professional de Nivell 2 en l’especialitat d’“Activitats administratives en la relació amb el client”.

ESPECIALITAT FORMATIVA:

ESPECIALITAT FORMATIVA

Certificat de professionalitat:

Requisits d’accés addicionals

  • Graduat en ESO
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
  • Certificat de professionalitat de nivell 2

L’alumnat d’ ET FORMEM de Gandia es troba realitzant treball de camp en diferents departaments municipals

L’alumnat d’ ET FORMEM de Gandia es troba realitzant treball de camp en diferents departaments municipals

L’alumnat del Projecte ET FORMEM de Gandia “Sistema d’informació i bases de dades per al desenvolupament econòmic de Gandia” es troba immers amb els treballs als diferents departaments municipals. L’equip tècnic està més que satisfet del progrés en l’aprenentatge dual i espera que siga de molta utilitat per al seu futur, doncs l’aprenentatge vivencial al lloc de treball farà que assolisquen els continguts i els objectius proposats a la formació del Certificat de Professionalitat

L’alumnat d’ ET FORMEM de Gandia s’ha format amb èxit en operacions administratives comercials, mòdul formatiu essencial per adquirir competències administratives i es prepara per a desenvolupar tasques als diferents departaments de l’Ajuntament de Gandia

L’alumnat d’ ET FORMEM de Gandia s’ha format amb èxit en operacions administratives comercials, mòdul formatiu essencial per adquirir competències administratives i es prepara per a desenvolupar tasques als diferents departaments de l’Ajuntament de Gandia

L’alumnat de ET FORMEM ha finalitzat amb èxit un el mòdul “Activitats Administratives en la relació amb el client”, que està desenvolupant-se en aquesta segona etapa, el corresponent a les operacions administratives comercials. Després d’haver superat les unitats formatives d’atenció al client, gestió administrativa i aplicacions informàtiques de gestió comercial d’aquest mòdul, les alumnes es preparen per adquirir mitjançant l’experiència laboral les competències professionals lligades al perfil administratiu i realitzaran treball als diferents departaments de l’Ajuntament la setmana vinent.

L’alumnat d’ ET FORMEM de Gandia fa ús de metodologies comercials lligades al perfil administratiu corresponent al Certificat de Professionalitat desenvolupat a la segona etapa del projecte

L’alumnat d’ ET FORMEM de Gandia fa ús de metodologies comercials lligades al perfil administratiu corresponent al Certificat de Professionalitat desenvolupat a la segona etapa del projecte

’alumnat del Projecte ET FORMEM de Gandia “Sistema d’informació i bases de dades per al desenvolupament econòmic de Gandia” continua amb la formació del Certificat de Professionalitat de nivell 2 “Activitats Administratives en la relació amb el client”, apostant per les metodologies comercials lligades al perfil administratiu i per les tècniques de comunicació comercial.