Hui ha finalitzat el mòdul específic de llengua estrangera professional per la gestió administrativa en la relació amb el client dins del Certificat de Professionalitat de Nivell II, dut a terme en aquesta segona fase de l’E.O. Et Formem de L’ Ajuntament de Gandia.

Durant aquest mes, l’alumnat s’ha format en llengua anglesa i han estat immerses en el desenrotllament competències lligades al perfil administratiu del Certificat de Professionalitat de Nivell 2 “Activitats Administratives en la relació amb el client” que està sent desenvolupat en aquesta segona etapa del projecte. Al llarg d’aquest mòdul, les alumnes han treballat les competències comunicatives i el llenguatge administratiu per a desenvolupar-se adequadament en un entorn professional amb constant avanç.

En aquest sentit, s’ha treballat d’una manera integral les quatre habilitats bàsiques (listening, speaking, reading and writing) , per contribuir al desenrotllament de la competència comunicativa. Estructures com les salutacions i oferiments (It is a pleasure to meet you / May I help you?) s’han treballat de manera pràctica Tanmateix, les alumnes han adquirit coneixements per tal de produir missatges orals senzills,  estructurats en llengua estrangera en situacions professionals relacionades amb l’àrea d’administració i recepció, realitzant així un ús adequat de les normes de cortesia i poder interactuar en un futur amb els diversos perfils de clients. El mòdul s’ha enfocat des d’una perspectiva pràctica, proposant a les alumnes situacions reals i significatives per al seu futur professional en l’àmbit administratiu. D’aquesta manera, han aplicat vocabulari comercial (shipment, company, mànager, enc., rsvp.) a situacions comunicatives orals i escrites ( dialogues / business letters).

Esperem que tota aquesta formació haja sigut de molta utilitat per al seu futur, doncs l’aprenentatge de les competències lingüístiques en un idioma estranger ens obliga a assumir nous reptes i desafiaments que cal superar. I és aquesta premissa la que s’ha seguit durant aquest projecte amb l’objectiu que l’alumnat siga competitiu dins d’un mercat laboral canviant i que siga capaç d’assolir els continguts i els objectius proposats a la formació del Certificat de Professionalitat gràcies a la subvenció atorgada pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) i cofinançada pel Fons Social Europeu amb la col·laboració amb L’Ajuntament de Gandia.

#SomLabora  #Formació  #FSE  #EtFormem #Labora   #Gandia   #Escolaocupació  #UrbalabGandia  #Ajuntamentdegandia #Inserciólaboral #EnsOcupemdelesPersones #gvalabora

@ajuntamentdegandia @GVALabora

 

 

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97