Inici \ Projectes \ Now Pública

Projecte Now Pública

El Projecte Pública dissenya un Pla de formació que pretén, d’una part, formar empleats públics de l’administració local en matèria d’Igualtat d’Oportunitats. D’altra banda, es pretén una aproximació i sensibilització en el tema, abordant-lo des de les situacions més bàsiques. El Pla de Formació està compost pels nivells següents:

  • Nivell I: Abordant el procés de coneixement i anàlisi de la realitat de la desigualtat des de la seua arrel, per a entendre, així, les mesures correctores incloses en les polítiques d’igualtat i les accions positives.
  • Nivell II: Amb este nivell es pretén dotar de tècniques, instruments i ferramentes el personal de l’Administració Local, per a equilibrar l’aprenentatge d’habilitats i destreses que tenim adquirides, a través del procés de socialització, i que són origen de la discriminació per raó de sexe, analitzant com abordar la discriminació per poder corregir-la.
  • Nivell III: Formació d’experts en Igualtat d’Oportunitats en l’Administració Pública, que promoguen programes d’Igualtat i Accions positives, i impulsen mesures i accions exemplaritzants que puguen traslladar-se des de l’àmbit municipal a altres organismes, institucions i empreses, i que elaboren plans d’Igualtat d’Oportunitats en els diferents municipis.
  • Nivell IV: Formar personal de les administracions locals que puga dur a terme projectes de formació contínua en matèria d’Igualtat d’Oportunitats en l’Administració Local.

Socis participants: ajuntaments d’Aldaia, Alaquàs, Burjassot, Gandia, Manises, FSP-UGT-PV, Fons de Formació de Navarra, Institut Andalús de la Dona, Institut Basc de la Dona, Conselleria d’Educació Cultura i Esports del Govern Canari.

Xarxa transnacional:

ITÀLIA / CIOFS – FP PIEMONT
ITÀLIA / ENAIP
FRANÇA / Institut Regional de Treball Social
ITÀLIA / CIF Centre italià de la Dona
IRLANDA / Siptu /

Pressupost: 390.658,00 euros.

Període d’execució: 1999/2000.

Cofinançament: FSE- Iniciativa Comunitària Ocupació.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97