Inici \ Projectes \ Let’s Adapt

Té, com a objectiu, desenrotllar i transferir, a diferents contextos europeus, una sèrie de ferramentes que contribuïsquen aconseguir un millor ajust entre l’oferta de formació professional existent, i les necessitats i demandes de les empreses i del mercat de treball.

Actuacions:

  • Constitució d’un partenariat a escala local, per a la coordinació de les iniciatives de formació que es desenvolupen en l’àmbit local i comarcal.
  • Desenrotllament d’instruments per a diagnosticar en quina mesura l’oferta formativa es desenvolupa d’acord amb les necessitats del teixit empresarial.
  • Implementació d’una base de dades en línia per a difondre l’oferta formativa de Gandia i la seua comarca.
  • Adaptació i transferència de metodologies que ja s’han testat en altres projectes europeus, per tal d’avaluar el grau d’ajust entre la persona treballadora, el lloc de treball i l’empresa.
  • Elaborar els continguts de la formació per a professionals que desenvolupen el mètode citat.

Entitat responsable: Ajuntament de Gandia.

Socis participants:

Universitat de València (Espanya)
ENpowering (Itàlia)
Southern Great Plain Regional Labour Center (Hongria)
County Agency for Employment Arad (Romania)
EuroFortis Ltd. (Latvia)
Confservizi Lazio (Itàlia)
Câmara Municipal de Cascais (Portugal)
BBQ Berufliche Bildung gGmbH (Alemanya)
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Somme Amiens (França)

Pressupost: 284.399 euros.

Període d’execució: 2008/2010.

Cofinançament: Iniciativa Leonardo da Vinci de Transferència d’Innovació, Comissió Europea.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97