Descripció:

El projecte Incorpora’t de l’Ajuntament de Gandia pretén proporcionar una intervenció integral sobre la població del barri de Beniopa-El·líptica-Roís de Corella mitjançant la prestació de manera efectiva i constant de serveis que condueixin al desenvolupament d’Itineraris integrats d’inserció, mitjançant accions d’orientació i assessorament per a la cerca d’ocupació, acompanyament social, pedagògic i tutories per al desenvolupament personal i formació per a l’ocupació per, finalment, establir ponts entre les persones participants i el mercat laboral.

Es tracta d’un projecte finançat pel Fondo Social Europeu i la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb un import total de 200.000 €.

PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ AMB ELS/LES PARTICIPANTS:

1 – Acolliment i diagnòstic individualitzat.
2 – Disseny i desenvolupament d’itinerari individualitzat.
3 – Acompanyament en la cerca d’ocupació.
4 – Formació per a l’ocupació
5 – Pràctiques no professionals en empreses i intermediació laboral.

ELS ITINERARIS INDIVIDUALITZATS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL QUE S’ESTAN DESENVOLUPANT INCLOUEN FORMACIÓ PER A l’OCUPACIÓ EN ELS ÀMBITS:

– Alfabetització Digital i adquisició de competències digitals bàsiques.

– Serveis Generals d’Atenció al client i Administració Bàsica i Pràctiques No Laborals per a aquelles persones que superin els continguts i avaluacions del curs.

Es preveu la realització de formació en altres especialitats.

Les persones interessades a participar en aquest projecte poden dirigir-se a:

Centre Social Beniopa

Av. de Beniopa núm. 33 | Tel: 96 295 95 58