L’alumnat del Projecte ET FORMEM de Gandia “Sistema d’informació i bases de dades per al desenvolupament econòmic de Gandia” ha finalitzat amb èxit un dels mòduls formatius més importants del Certificat de Professionalitat de nivell 2 “Activitats Administratives en la relació amb el client”, que està desenvolupant-se en aquesta segona etapa, el corresponent a les operacions administratives comercials.
Així, després d’haver superat les tres unitats formatives d’atenció al client, gestió administrativa i aplicacions informàtiques de gestió comercial d’aquest mòdul, les alumnes es preparen per adquirir mitjançant l’experiència laboral les competències professionals lligades al perfil administratiu i realitzaran treball als diferents departaments de l’Ajuntament la setmana vinent.
Per una banda, a la formació han aprés com fer un índex NPS, indicador per a mesurar la lleialtat i la satisfacció del client, fent pràctiques a l’aula amb la creació d’una enquesta de satisfacció a través de formularis de Google, càlcul de l’índex NPS i anàlisi del resultat obtingut. També han emplenat documentació essencial relacionada amb les operacions administratives vinculades a la compravenda: pressupostos, comandes, albarans, factures, factures rectificatives, rebuts, xecs, pagarés… I, per acabar, han realitzat un conjunt d’estratègies de negoci i tecnologies enfocades en la relació amb el client amb el maneig del software de gestió Zoho CRM (recopilació d’informació de clients potencials, gestió de contactes i comptes d’empresa, creació de notes, tasques i esdeveniments al compte o client potencial, automatització de tasques, etc.) i del software de gestió FACTUSOL (alta d’empreses, alta de proveïdors, clients, articles, tarifes, creació de comandes, albarans, factures de manera manual i automàtica, control d’estoc, gestió de cobraments i pagaments, creació d’informes, etc.)

Per altra banda, a les pràctiques laborals remunerades es pretén que es duguen a terme activitats com aplicar tècniques de comunicació oral, presencial o telemàtica per transmetre informació de forma adequada, practicar les tècniques de registre i distribució de la informació i documentació, dur a terme les tècniques administratives en les operacions de compravenda i atenció al client, efectuar els processos de recollida, canalització i/o resolució de reclamacions i seguiment de clients, exercir mètodes de control d’existències, enregistrar dades de documents, arxivar, cercar, recuperar, organitzar la informació i tot el què suposa una adequada gestió administrativa.
L’equip tècnic està més que satisfet del progrés en l’aprenentatge i espera que siga de molta utilitat per al seu futur, doncs l’aprenentatge vivencial al lloc de treball farà que assolisquen els continguts i els objectius proposats a la formació del Certificat de Professionalitat. Tanmateix es farà un seguiment individual de tots els seus progressos i les seues necessitats per a que l’adaptació al lloc de treball siga la més adequada a les seues capacitats i habilitats personals.
Cal recordar que, al tractar-se d’una formació dual combinaran l’aprenentatge de la resta dels mòduls formatius successius amb el treball efectiu de manera que es permetrà a les 10 alumnes-treballadores tenir l’oportunitat per a formar-se i així poder incorporar-se al mercat laboral amb qualificació. Recordem que aquest programa mixt que va començar a Urbalab Gandia el passat mes de novembre ha sigut subvencionat pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) i cofinanciat pel Fons Social Europeu amb col·laboració amb L’Ajuntament de Gandia.

#SomLabora  #Formació  #FSE  #EtFormem #Labora   #Gandia   #Escolaocupació  #UrbalabGandia  #Ajuntamentdegandia #Inserciólaboral #EnsOcupemdelesPersones #gvalabora

@ajuntamentdegandia @GVALabora

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97