ACELERA PIME: Intel·ligència artificial i altres tecnologies habilitadores digitals

ACELERA PIME: Continguts digitals

Concessió en règim de concurrència competitiva d’ajudes, de caràcter dinerari, destinades a finançar la realització de projectes de desenvolupament experimental associades als continguts digitals, així com la generació d’aquests continguts en la mesura en...