Inici \ Projectes \ La Safor Emprén – Ed. 2016-2017

Duració

Desembre 2016 – setembre 2017.

Descripció

L’Acord Territorial de la Comarca de la Safor pretén impulsar l’ocupació i el desenvolupament sostenible en la seua àrea d’actuació al voltant de la relació ocupació, empreniment i tecnologia, i cóm aquesta pot constituir una oportunitat per al desenvolupament econòmic i social de comarca i l’avanç cap a una societat del coneixement integradora i en igualtat d’oportunitats. Les entitats participants adherides són la Mancomunitat de municipis de La Safor, Ajuntament de Gandia, Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor- FAES, UGT-PV Intercomarcal la Ribera-Safor-Vall d’Albaida-Costera-Canal de Navarrés i Sindicat Unió Intercomarcal La Ribera – La Safor de CCOO PV:

Objectius

 • Analitzar les característiques del sistema productiu comarcal, identificant les especificitats territorials i tendències de futur quant a llocs de treball i necessitats de formació.
 • Preparar a les persones desocupades per a convertir-se en els/les professionals que necessiten les empreses.
 • Orientar a la població desocupada en el disseny de la carrera professional ajustada a les necessitats de l’entorn.
 • Millorar les habilitats (personals i digitals) de la població desocupada de la comarca, per adequar-les als nous requeriments dels llocs de treball.
 • Incrementar la participació de les persones en situació d’atur en el mercat de treball.
 • Augmentar la competitivitat de les empreses reduint la bretxa digital, fomentant la innovació i augmentant la presència d’aquestes pime en el món d’Internet.
 • Augmentar la presència de treballadors i treballadores en sectors d’ocupació emergents.
 • Coordinar i articular en el territori l’ecosistema emprenedor en el que participen els principals actors econòmics i socials.

Descripció de les propostes d’actuació 2017

1. Programa diagnóstic del territori: Realització d’un estudi per conèixer la caracterització del teixit productiu comarcal amb un doble objectiu, identificar la descentralització productiva a La Safor i determinar el grau d’ajust entre l’oferta de formació professional i les necessitats, actuals i futures, del teixit econòmic i empresarial de la comarca. Amb els resultats es pretén analitzar les dinàmiques d’especialització productiva de la comarca per impulsar iniciatives que fomenten el desenvolupament local sostenible de la Safor, asi com establir tendències quant a la formació professional, sobretot en els sectors d’activitat clau per a l’economia territorial, servint d’instrument per a la coordinació i articulació de l’oferta formativa, de manera que millore la integració dels recursos humans en les empreses i, per tant, la competitivitat d’aquestes.

2. Programa experimental, Llançadora de competèncias 2.0concebuda com un sistema de suport, articulat a escala comarcal, que té l’objectiu de facilitar l’adaptació de la població parada, els/les professionals i els/les treballadors i treballadores de les micropimes, a les competències i habilitats, que són demandades al mercat de laboral de l’economia del coneixement com per exemple a través d’una intervenció per adquirir i millorar:

 • Habilitats bàsiques i ESTRATÈGIES per buscar treball, accedir en ella i mantenir- la, a través dels mitjans socials i els entorns digitals.
 • COMPETÈNCIES PERSONALS, per ser més productiu i poder gestionar l’adversitat, adaptar-se al canvi i resoldre diferents situacions en els entorns de treball canviants.
 • Parlem de la capacitat de comunicar idees, de relacionar-se amb unes altres, de treballar en equip, negociar, prendre decisions, crear i innovar.
 • HABILITATS DIGITALS BÀSIQUES per accedir a la informació global, participar en la societat, l’aprenentatge i el treball.
 • COMPETÈNCIES DIGITALS AVANÇOS necessaris per incorporar la innovació en els negocis i per competir al mercat global.

Persones destinatàries

 • Agents comarcals tomadors de decisions de la comarca a nivell polític, personal tècnic del desenvolupament local i la promoció econòmica, associacions empresarials i teixit empresarial, personal tècnic de formació, orientadors/es professionals i personal dels recursos humans d’empreses, responsables dels centres educatius i formatius, així com qualsevol professional relacionat amb l’àmbit de la formació i el treball, entre altres.
 • Persones de la comarca que es troben en procés de cerca d’ocupació i/o reinvenció professional.
 • Persones emprenedores, empreses y pymes de l’àmbit comarcal.

Ordre que ho regula

ORDRE 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’establixen les bases reguladores del programa de foment dels acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana. [2016/6307]

 1-logo_generalitat        2-logo_servef

Més informació: www.lasaforempren.com 

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97