Inici \ Projectes \ Qualifica Jove

Ordre que ho regula: Ordre HAP/1337/2016, de 27 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes del Fons Social Europeu previstes en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, destinades a la integració sostenible de persones joves en el mercat de treball, en el context de la garantia juvenil.

Objectiu del programa: El projecte QUALIFICA JOVE se centra en l’àmbit dels itineraris integrats d’inserció sociolaboral i té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones joves de la ciutat de Gandia, de 16 i 30 anys i beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil, a través de la posada en marxa d’un paquet d’accions de formació innovadores, integrades en un dispositiu dirigit a facilitar el desenvolupament de perfils professionals en serveis clau de l’economia local, i la seua adequació a la societat del coneixement.

Descripció del programa: El projecte contempla dos tipus d’actuacions:
1 – Desenvolupament d’Itineraris formatius basats en els continguts de Certificats de Professionalitat:
▪ Itinerari Logística: operacions auxiliars en la recepció de mercaderies.
▪ Itinerari Carnisser/a i xarcuter/a. Dirigit a l’obtenció del Certificat de Professionalitat de nivell 2 (INAI0108).
▪ Itinerari Community Manager i Estrateg Mitjà social per al sector turístic.
Els tres itineraris inclouen la realització de Pràctiques professionals no laborals en empresa.
2 – Serveis complementaris:
– Servei de tutoria, orientació laboral i acompanyament en l’ocupació, destinat a la millora i el desenvolupament de competències personals.
– Servei d’innovació i branding personal. Un servei orientat a desenvolupar la identitat digital i la marca personal del jove professional, mitjançant la impartició de mòduls formatius transversals: orientació laboral i tècniques de cerca d’ocupació, sensibilització en la Igualtat d’oportunitats, alfabetització Informàtica, competències personals i productivitat, identitat digital i desenvolupament del branding professional i anglés.

Entitat responsable: Ajuntament de Gandia
Pressupost: 116.861,06 euros
Període d’execució: 2018
Cofinançament: ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (ajudes AP-POEJ), destinades a la integració sostenible de persones joves en el mercat de treball, en el context del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97