Inici \ Projectes \ Qualifica Jove

Ordre que ho regula: Ordre HAP/1337/2016, de 27 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes del Fons Social Europeu previstes en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, destinades a la integració sostenible de persones joves en el mercat de treball, en el context de la garantia juvenil.

Objectiu del programa: El projecte QUALIFICA JOVE se centra en l’àmbit dels itineraris integrats d’inserció sociolaboral i té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones joves de la ciutat de Gandia, de 16 i 30 anys i beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil, a través de la posada en marxa d’un paquet d’accions de formació innovadores, integrades en un dispositiu dirigit a facilitar el desenvolupament de perfils professionals en serveis clau de l’economia local, i la seua adequació a la societat del coneixement.

Descripció del programa: El projecte contempla dos tipus d’actuacions:
1 – Desenvolupament d’Itineraris formatius basats en els continguts de Certificats de Professionalitat:
▪ Itinerari Logística: operacions auxiliars en la recepció de mercaderies.
▪ Itinerari Carnisser/a i xarcuter/a. Dirigit a l’obtenció del Certificat de Professionalitat de nivell 2 (INAI0108).
▪ Itinerari Community Manager i Estrateg Mitjà social per al sector turístic.
Els tres itineraris inclouen la realització de Pràctiques professionals no laborals en empresa.
2 – Serveis complementaris:
– Servei de tutoria, orientació laboral i acompanyament en l’ocupació, destinat a la millora i el desenvolupament de competències personals.
– Servei d’innovació i branding personal. Un servei orientat a desenvolupar la identitat digital i la marca personal del jove professional, mitjançant la impartició de mòduls formatius transversals: orientació laboral i tècniques de cerca d’ocupació, sensibilització en la Igualtat d’oportunitats, alfabetització Informàtica, competències personals i productivitat, identitat digital i desenvolupament del branding professional i anglés.

Entitat responsable: Ajuntament de Gandia
Pressupost: 116.861,06 euros
Període d’execució: 2018
Cofinançament: ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (ajudes AP-POEJ), destinades a la integració sostenible de persones joves en el mercat de treball, en el context del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.