Inici \ Projectes \ Integra Endavant

Integra Endavant va dirigit a afavorir la integració en el mercat de treball de col•lectius desfavorits amb problemes específics, tals com immigrants i refugiats, drogodependents, reclusos i exreclusos, minories ètniques, persones sense sostre i altres en situació d’exclusió social, per mitjà de la posada en marxa d’itineraris d’inserció sociolaboral que contemplen accions d’orientació i foment de les habilitats socials i formació específica en oficis demandats pel teixit empresarial local.

Entitat responsable: Ajuntament de Gandia.

Xarxa transnacional: Confederazione Nazionale de l’Artigianato, Napoli, Itàlia. Chambre des Métiers de la Somme, França.

Pressupost: 1.690.954,00 euros.

Període d’execució: 1999/ 2000.

Cofinançament: FSE- Iniciativa Comunitària Ocupació.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97