Horizon Possibilitats

Inici \ Projectes \ Horizon Possibilitats

El projecte Horizon Possibilitats es planteja com una via d’estudi i d’acció per a posar en marxa accions municipals i iniciar processos d’intervenció que responguen a les necessitats de la població, en matèria d’accessibilitat i igualtat d’oportunitats, per a l’accés al mercat de treball al col•lectiu de persones amb minusvalidesa física o psíquica, generant condicions personals, professionals i socials per a estos col•lectius. Açò pretén aconseguir-se per mitjà de la formació de professionals i de la capacitació i orientació professional d’estos col•lectius, la sensibilització de la societat en general i dels empresaris en particular.

Socis participants: Ajuntament de Gandia, Associació Pro-Minusvàlids Psíquics de la Safor, Creu Roja Espanyola Local, Federació d’Associacions de Veïns, Coordinadora d’Associacions del Voluntariat Social de Gandia.

Xarxa transnacional: ENAIP. Ens Nazionales ACLI Istruzione Professionale, ROMA, ITÀLIA.

Pressupost: 558.701,00 euros.

Període d’execució: 1999/2000.

Cofinançament: FSE- Iniciativa Comunitària Ocupació.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97