Inici \ Projectes \ Projecte DAME

DAME és un projecte transnacional impulsat per l’Ajuntament de Gandia que té per objectiu millorar les capacitats emprenedores de les dones de la ciutat i afavorir la posada en marxa de projectes personals i/o professionals susceptibles de ser transformats en empresa.

Per a això, el projecte planteja actuacions de formació i acompanyament intensius amb les usuàries, mitjançant la figura de coachers especialitzats en els àmbits del desenvolupament personal, la tecnologia, empreniment i gestió empresarial, junt amb altres actuacions sobre l’entorn, dirigides a millorar la participació de la dona en un mercat laboral altament influenciat per les tecnologies digitals.

Línia d’actuació 1.- Experimentar un dispositiu d’acompanyament a projectes empresarials liderats per dones, que asseguri la seva supervivència més enllà de la fase de constitució.

Línia d’actuació 2.- Programa llançadora d’empreses innovadores i coaching a projectes empresarials.

Línia d’actuació 3.- Programes per a promoure el canvi de mentalitats respecte de la dona emprenedora i trencar amb la segregació de l’ocupació per qüestió de gènere.

Entitat responsable: Ajuntament de Gandia

Entitat sòcia: The European Centre for Women and Technology (Noruega).

Pressupost: 212.665,63 euros

Període d’execució: 2014/2015

Cofinançament: Aquest projecte es desenvolupa amb el suport del Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic Europeu- EEA Grant -en el marc del Memoràndum d’Acord subscrit entre el Regne de Noruega, Islàndia, el principat de Lietchestein i el Regne d’Espanya.

Els Fons EEAgrant, promouen el desenvolupament de projectes d’empreniment de dones en la Unió Europea, en el marc del “Programa d’Igualtat de Gènere i Conciliació de la Vida Laboral y Familiar”, impulsat en Espanya per l’Institut de la dona, Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.

 

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97