Inici \ Projectes \ Projecte Albor

Projecte dirigit a la capacitació i a l’especialització en diferents professions del sector laboral de serveis a la comunitat. Este projecte pretén augmentar l’empleabilitat de col•lectius amb especials dificultats per a la inserció, especialment dones immigrants, així com donar una resposta a la demanda de personal qualificat per part de les empreses de serveis de la comarca.

Este projecte pretén, a més:

  • Aflorar ocupacions submergides en el sector d’atenció a les persones dependents.
  • Facilitar la incorporació al mercat laboral de col•lectius amb risc d’exclusió, principalment dones i immigrants.
  • Dissenyar un pla de formació teoricopràctica específica en atenció a persones dependents.
  • Potenciar la creació d’empreses de serveis, per a l’atenció de persones dependents, per mitjà de la qualificació i la capacitació dels participants.
  • Facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, a través de la creació de centres i serveis de proximitat.

Fases del projecte Albor:

1. Activació del projecte
2. Creació d’una xarxa comarcal d’empreses vinculades al sector serveis a la comunitat, amb la finalitat de difondre el projecte i realitzar pràctiques en estes.
3. Realització d’itineraris formatius que contenen activitats individuals i grupals:

a. Atenció 3a edat
b. Atenció a la infància
c. Serveis generals

4. Seguiment i tutories individualitzades de les participants en el projecte.
5. Activitats d’informació, orientació i assessorament tècnic per a la creació d’empreses, així com intermediació per a la inserció laboral en les empreses vinculades de les participants en el projecte.

Entitat responsable: Ajuntament de Gandia

Període d’execució: 2006/2007

Pressupost: 1.269.405,85 euros

Cofinançament: Subvenció Global, Fons Social Europeu