Inici \ Projectes \ Projecte Activa’t

Projecte dirigit a augmentar l’empleabilitat de col•lectius amb especials dificultats per a la inserció, demandants d’ocupació, persones amb càrregues familiars que desitgen reinserir-se en el mercat laboral. El projecte pretén, així mateix, donar una resposta a la demanda de personal qualificat per part de les empreses de serveis de la comarca i fomentar la creació d’empreses, més concretament empreses catalogades com a empreses d’inserció, com a fórmula d’accés normalitzat al mercat laboral.

Este projecte pretén, a més:

  • Formar persones, combinant la part teòrica i la pràctica, intervenint directament en activitats d’interés per a la ciutat, com la rehabilitació d’edificis i manteniment d’espais públics, el turisme alternatiu i el cicloturisme, i els serveis d’atenció a les persones.
  • Potenciar la iniciativa emprenedora dels col•lectius beneficiaris del projecte.
  • Donar suport a la creació d’empreses d’inserció en els àmbits assenyalats
    Iniciar l’estudi d’introducció de clàusules socials en la contractació administrativa.
  • Connectar les necessitats de formació i inserció dels col•lectius del projecte en activitats d’interés públic, per mitjà de la realització de treballs pràctics d’interés per a la comunitat.

Compta amb quatre itineraris formatius:

  • Curs 1. Atenció sociosanitària a persones al domicili (305 hores)
  • Curs 2. Monitor d’activitats d’educació ambiental i per a la salut (560 hores, 2 edicions)
  • Curs 3. Promoció i dinamització turística local (600 hores, 2 edicions)
  • Curs 4. Mantenidor reparador d’espais urbans (1.174 hores, 2 edicions)

Durant el període de formació, els alumnes reben el 75% de l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples), uns 380 €, aproximadament, en concepte de beca per assistència al curs.

Període d’execució: 2008/2012

Pressupost: 1.015.000 euros

Cofinançament: Subvenció Global, Fons Social Europeu

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97