Prepara’t per al món laboral

Programa de col·laboració amb els Centres Formatius

Àrea
#Mercat de Treball

4_El treball del futur. APPlica’t. Context actual i canvis en el mercat laboral.


APPlíca’t pretén explicar com “el coneixement” és la paraula que defineix la societat en què vivim, caracteritzada pels avanços tecnològics, i com aquests generen noves professions i requereixen l’adaptació d’altres ja existents, la qual cosa fa necessari un canvi d’actituds de la població en general, una nova forma de treballar en xarxa i l’interés per descobrir els sectors emergents.

Continguts: 

 • Com afecten les TIC al nou model de treball i a la transformació social.
 • Evolució del mercat de treball: noves professions relacionades amb les noves tecnologies. Multimèdia i  digitalització.
 • La carrera professional en els sectors de futur.
 • Dinàmica grupal per al disseny d’una aplicació mòbil: a partir d’una necessitat social detectada en l’entorn més immediat, es dissenyarà i elaborarà una aplicació mòbil.

Duració: 3 h

5_Recursos de la Safor: Urbalab Gandia, un projecte per a l’Ocupació i l’Emprenedoria.

URBALAB GANDIA és un espai públic d’innovació social, impulsat per  l’Ajuntament de Gandia, on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les empreses, poden trobar l’ajuda que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI.

Continguts:

 • Què és Urbalab i serveis que presta a la ciutadania.
 • Tendències del mercat laboral. Sectors amb futur.
 • Tipus d’empreses a la comarca de la Safor i llocs de treball que ofereixen.
 • Per on circulen les ofertes? Identifica els recursos on mantindre’t informat de les oportunitats laborals.

Duració: 1 30′ h

6_8 Competències per a sobreviure en el segle XXI.

Les competències requerides per a treballar i viure en la societat actual  no són les mateixes que fa 10 anys, fins i tot que fa 5, i tampoc seran les que es requeriran en un futur immediat. Per això, és vital desenvolupar-les des de ben prompte, abans d’encetar l’etapa laboral.

Continguts:

 • Gestió de la informació i el coneixement.
 • Gestió del temps.
 • Habilitats socials i de comunicació.
 • Capacitat creativa i pensament divergent.
 • Actitud proactiva i iniciativa.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Ciutadania digital i competències digitals (e-skills).
 • Gestió del canvi.

Duració: 1 30′ h

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97