Inici \ Projectes \ La Safor Emprén – Ed. 2017-2018

Duració

Desembre 2017 – setembre 2018

Descripció

L’Acord Territorial de la Comarca de la Safor pretén impulsar l’ocupació i el desenvolupament sostenible en la seua àrea d’actuació al voltant de la relació ocupació, empreniment i tecnologia, i cóm aquesta pot constituir una oportunitat per al desenvolupament econòmic i social de comarca i l’avanç cap a una societat del coneixement integradora i en igualtat d’oportunitats. Les entitats participants adherides són la Mancomunitat de municipis de La Safor, Ajuntament de Gandia, Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor- FAES, UGT-PV Intercomarcal la Ribera-Safor-Vall d’Albaida-Costera-Canal de Navarrés i Sindicat Unió Intercomarcal La Ribera – La Safor de CCOO PV:

Objectius

 • Analitzar les característiques del sistema productiu comarcal, identificant les especificitats territorials i tendències de futur quant a llocs de treball i necessitats de formació.
 • Preparar a les persones desocupades per a convertir-se en els/les professionals que necessiten les empreses.
  Orientar a la població desocupada en el disseny de la carrera professional ajustada a les necessitats de l’entorn.
 • Millorar les habilitats (personals i digitals) de la població desocupada de la comarca, per adequar-les als nous requeriments dels llocs de treball.
 • Incrementar la participació de les persones en situació d’atur en el mercat de treball.
 • Augmentar la competitivitat de les empreses reduint la bretxa digital, fomentant la innovació i augmentant la presència d’aquestes pime en el món d’Internet.
 • Augmentar la presència de treballadors i treballadores en sectors d’ocupació emergents.
 • Coordinar i articular en el territori l’ecosistema emprenedor en el que participen els principals actors econòmics i socials.

Descripció de les propostes d’actuació 2017

1. Programa experimental, Llançadora de competències 3.0

Concebuda com un sistema de suport, articulat a escala comarcal, que té l’objectiu de facilitar l’adaptació de la població parada, els/les professionals i els/les treballadors i treballadores de les micropimes, a les competències i habilitats, que són demandades al mercat de laboral de l’economia del coneixement com per exemple a través d’una intervenció per adquirir i millorar:

 • Habilitats bàsiques i ESTRATÈGIES per buscar treball, accedir en ella i mantenir- la, a través dels mitjans socials i els entorns digitals.
 • COMPETÈNCIES PERSONALS, per ser més productiu i poder gestionar l’adversitat, adaptar-se al canvi i resoldre diferents situacions en els entorns de treball canviants.
 • Parlem de la capacitat de comunicar idees, de relacionar-se amb unes altres, de treballar en equip, negociar, prendre decisions, crear i innovar.
 • HABILITATS DIGITALS BÀSIQUES per accedir a la informació global, participar en la societat, l’aprenentatge i el treball.
 • COMPETÈNCIES DIGITALS AVANÇOS necessaris per incorporar la innovació en els negocis i per competir al mercat global.

Persones destinatàries

 • Agents comarcals tomadors de decisions de la comarca a nivell polític, personal tècnic del desenvolupament local i la promoció econòmica, associacions empresarials i teixit empresarial, personal tècnic de formació, orientadors/es professionals i personal dels recursos humans d’empreses, responsables dels centres educatius i formatius, així com qualsevol professional relacionat amb l’àmbit de la formació i el treball, entre altres.
 • Persones de la comarca que es troben en procés de cerca d’ocupació i/o reinvenció professional.
 • Persones emprenedores, empreses i pimes de l’àmbit comarcal.

2) Projecte experimental La Safor Emprèn. Programa d’impuls i consolidació d’empreses a la comarca de la Safor.

La Safor Emprèn consisteix en la posada en marxa d’una bateria d’actuacions adaptades a les necessitats i situació de la persona emprenedora, que realitza una actuació integral amb aquesta i el seu projecte empresarial i que contempla actuacions de millora en els àmbits de les competències personals, la gestió empresarial i la promoció del negoci, producte i/o servei, per aconseguir que siga capaç de competir en un mercat global altament competitiu i en ple procés de transformació tecnològica.

  Actuacions del programa La Safor Emprèn:

 • Consultoria per al desenvolupament de l’estratègia de promoció dels negocis en Internet.
 • Accions per a la millora de la visibilitat de la persona emprenedora en l’àmbit comarcal.
 • Píndoles de formació sobre creativitat, innovació i noves tecnologies.
 • Processos de Mentoring per las empreses participants.
 • Campanya de crowdfounding
 • Premi a emprenedors/es La Safor Emprèn.
 • Cessió d’espais per als emprenedors en les estructures i vivers de la comarca.
 • Networking i xarxes d’emprenedors.
 • Mesa territorial d’empreniment i innovació (acció transversal).

Beneficiaris/àries:

15 microempreses, incloses comunitats de béns i societats civils, així com persones físiques que hagen iniciat o exerceixen una activitat econòmica des l’1 de gener de 2016 i que tinguen el domicili fiscal i social en qualsevol de les ciutats que estan dins de l’àmbit d’actuació de l’Acord Territorial. També podrà ser públic objectiu les persones emprenedores amb una idea avançada però encara no formalitzada de creació d’empresa, amb els requisits i en els àmbits abans esmentats.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97