Inici \ Projectes \ Inter-Network

El projecte apunta a un canvi d’opinió global de les metodologies d’intervenció sobre el problema de la marginació social a través de tres objectius que corresponen a tres fases o etapes d’un itinerari.

  • Constitució d’una taula pluridimensional d’indicadors sobre la marginació social per a validar en el territori dels Estats membres.
  • Realització d’una xarxa telemàtica de coneixement de les realitats formals i informals d’ajuda a la persona que té com a primer subjecte a les associacions de famílies i és posat a la disposició de les unitats territorials de servei amb la finalitat de canviar la seua cultura operativa cap a la construcció del paradigma dels “serveis socials a la comunitat.
  • La realització d’un seminari final sobre la marginació social.

Els principals destinataris del projecte són les associacions de famílies i les ong’s i de voluntariat, a més d’entitats públiques de serveis, entre les quals s’activa un circuit comunitari de solidaritat. El network o interconnexió establida contínua en funcionament després de la finalització del projecte.

Socis participants: Ajuntament de Gandia,

Xarxa transnacional: Communità Montana Fontanabuona, Genova, Itàlia. Centre National Education National (CPEN Du Greta Vaucluse Nord, Carpentras, França. Azienda Sanitària Locale Chiavarese, Genova, Itàlia. Villaggio del Ragazzo. Genova. Itàlia. G. A.L. Fontanabuona e Sviluppo SRL, Itàlia.

Pressupost: 36.667,00 euros.

Període d’execució: 2001/2002.

Cofinançament: Accions preparatòries per a combatre i previndre la marginació social. (Balanç 2000-Línia de Balanç B3-4105) FSE.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97