L’Ajuntament de Gandia ha rebut una ajuda de 107.384 euros per desenvolupar el projecte Qualifica Jove en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (ajudes AP-POEJ), destinades a la integració sostenible de persones joves al mercat de treball, en el context del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Qualifica Jove es centra en l’àmbit dels Itineraris Integrats d’Inserció sociolaboral i té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones joves de la ciutat de Gandia, d’entre 16 i 25 anys, a través de la posada en marxa d’un paquet de accions de formació innovadores, dirigit a facilitar el desenvolupament de perfils professionals clau per a l’economia local, i la seva adequació a la societat del coneixement.

Els itineraris del projecte Qualifica Jove permetran l’adequació de les competències i qualificació de la població jove de Gandia, a través de formació orientada a la consecució de Certificats de Professionalitat en sectors d’activitat de la indústria alimentària, comerç i turisme i la seva adaptació a la societat del coneixement.

Els itineraris de formació segons els col•lectius a qui es dirigeix el projecte són els següents:

A) Persones joves majors de 16 i fins a 25 anys (menors de 30 si tenen discapacitat), pertanyents a col•lectius d’exclusió social i que no tenen qualificació professional.

• Itinerari 1.- Carnisser / a o xarcuter / a (505 hores). Certificat de professionalitat de nivell 2 (INAI0108).
• Itinerari 2.- Logística: operacions auxiliars en la recepció de mercaderies (395 hores). Certificat de professionalitat de nivell 1 (INAD0108).

C) Persones joves majors de 16 i fins a 25 anys (menor de 30 si tenen discapacitat), que necessiten reorientar el seu perfil professional cap a activitats professionals amb més oportunitats en l’ocupació, pròpies dels serveis avançats.

• Itinerari 3.- Community Manager i Estrateg Social Media per al sector turístic (433 hores). Certificat de professionalitat de nivell 3 (COMM0112).

Els itineraris es desenvoluparan acompanyats d’un altre tipus d’accions complementàries, de tutoria i acompanyament, dutes a terme per un equip de professionals o coach, especialitzats en els àmbits del desenvolupament personal i les noves tecnologies vinculades amb l’ocupació, el treball permetrà una major adequació de les competències i qualificacions de la població objectiu o target, a un mercat laboral local que es troba en procés de transformació a causa de la integració tecnològica.

Les persones interessades a participar en el projecte Qualifica Jove poden obtenir més informació a Urbalab Gandia.

Comparteix: