Necessites crear una web, una botiga online o donar a conèixer el teu negoci a través del màrqueting digital?Creus que és el moment de millorar el teu sistema de gestió financera o amb els teus clients? El programa TIC Cambra València t’ajuda. Tu tries el proveïdor i l’ajuda subvencionem fins al 50% de la solució. Només 100 ajudes disponibles.

El programa té com a objectiu impulsar la incorporació de TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) en les pimes, per a fomentar la competitivitat i aprofitar els avantatges tecnològics en les empreses.

​Les ajudes van destinades a totes les empreses de la província de València que compleixin els següents requisits:

  • Ser una pime (petita o mitjana empresa) o autònom.
  • Estar al corrent de pagaments de les seves obligacions tributaris i amb la Seguretat Social.
  • Complir la norma de minimis (Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis), és a dir, no haver rebut ajudes de qualsevol Administració Pública que sumades siguin superiors a 200.000 € en els últims tres anys, 100.000 euros en el cas d’empreses que operin en el sector transporti per carretera.
  • Estar donat d’alta en el Cens de l’IAE. Independentment dels epígrafs de l’IAE en els quals estiguin donades d’alta, queden exceptuades aquelles empreses que operin en els sectors de la pesca, l’aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren en la llista de l’Annex I del TFUE.
  • No trobar-se culpable en cap de les prohibicions a què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003.

 

Anunci de Convocatòria en el Boletí Oficial de la Provincia de Valencia, els termini són des del passat 18 de juny a les 9.00 hores al 30 de setembre a les 14.00 hores. Si bé el termini podrà escurçar-se en cas d’esgotar-se el pressupost.

En la pàgina web de la cambra de València podeu trobar tota la informació més detallada en:

https://ticnegocios.camaravalencia.com/ayudastic/ o accedir a la sol·licitud de les ajuda en: https://sede.camara.es/sede/valencia

Recorda només hi ha 100 ajudes disponibles i s’assignessin per rigorós ordre d’inscripció.

 

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97