L’Ajuntament de Gandia ha aprovat ajudes de concessió directa per a aquells sectors productius especialment afectats per les restriccions adoptades amb motiu de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. L’objectiu d’aquesta convocatòria és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la nula o disminució d’ingressos experimentada. Aquestes ajudes s’emmarquen dins del Pla Resistir aprovat per la Generalitat Valenciana que permet als ajuntaments adherir-se al citat Pla amb la línia d’ajudes denominada Parèntesi.

 

Podran acollir-se a les mateixes els autònoms i microempreses que desenvolupen la seva activitat en els sectors d’hostaleria, restauració i oci nocturn, mercats no sedentaris, allotjaments i activitats turístiques, activitats de creació artística i d’espectacles, activitats esportives, recreatives i d’entreteniment. Han de figurar d’alta en la matrícula de l’IAE d’aquest municipi.

La quantia és de 2.000€ per microempresa i 200€ més per cada treballador (màxim 10), donats d’alta a data 31 de desembre de 2020.

Per a poder rebre l’ajuda s’han de justificar una sèrie de despeses corrents per al manteniment de l’activitat empresarial o comercial:

  • Arrendament del local comercial
  • Compres de mercaderies i aprovisionaments
  • Despeses en subministraments d’energia elèctrica i comunicacions (Internet, telèfon, etc)
  • Despeses de reparacions i conservació, consumibles d’oficina, serveis de professionals independents (assessories i gestories), equips de protecció individual, primes d’assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l’activitat comercial
  • Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l’empresari individual o les quotes a càrrec de l’empresa (quota patronal), en cas de tenir treballadors en el seu compte
  • Despeses d’interessos d’hipoteques vinculades a l’establiment comercial
  • Altres despeses corrents vinculades a l’activitat

No existeix incompatibilitat amb altres ajudes.

El termini per a sol·licitar-les és del 8 de febrer al 12 de març de 2021.

Trobaràs tota la informació d’aquesta convocatòria en: https://bit.ly/3tGembX

 

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97