Un programa pilot i gratuït dirigit al sector del comerç amb els objectius de millorar la competitivitat i els resultats de les empreses participants, a més de capacitar als seus responsables en aquestes estratègies de gestió innovadores i claus per a la seua competitivitat.

Què aconseguiré amb aquest programa?
 • Tant conéixer millor les necessitats i el que satisfà els teus clients, com acomplir amb les seues expectatives.
 • Aprendre a utilitzar un mètode que posa el client en el centre de l’estratègia i t’ajuda amb accions senzilles i efectives ajustades al teu cas.
 • Poder implantar millores en la teua organització que es reflectiran als resultats.
Com es desenvoluparà aquest programa:
 • Part 1. Dues accions formatives, d’hora i mitja cadascuna:
  • Com millorar l’experiència del client i els resultats del negoci.
  • Com fer el meu comerç o punt de venda més venedor: que siga fàcil comprar a aquest.
 • Part 2. Treball de consultoria individual amb cadascuna de les empreses participants. Aquest treball podrà ser:
  • D’una part concreta de l’experiència del client o de compra que l’empresa ofereix i vol millorar.
  • De tot el procés de manera general.
  • De l’experiència que una empresa vol oferir amb un nou producte, servici o línia de negoci.

  En qualsevol d’aquests casos, el treball se centrarà en un tipus de client definit que siga d’especial interés per a l’empresa. En aquest es portaran a terme cinc nivells d’anàlisi:

  • El client model sobre qui anem a treballar: buscarem posar-lo en el centre de l’estratègia de l’empresa i conéixer-lo a fons.
  • L’estratègia de l’empresa.
  • La marca, el producte que s’ofereix (si s’adequa o no a les necessitats del client) i les principals interaccions que tenim amb aquest.
  • Les persones (la seua orientació i atenció al client), la cultura de l’empresa, els sistemes de gestió i mesurament que el negoci té de la veu del client.
  • Posicionament del negoci en comparació amb els seus dos principals competidors.
 • Es definirà un diagnòstic de situació del qual es trauran unes conclusions.
 • Es desenvoluparà un pla de millora de l’experiència client o l’experiència de compra per cada empresa que participe.
  Aquest pla contemplarà, entre altres aspectes, una proposta d’objectius a aconseguir, el redisseny del mapa del viatge (o experiència) del client i les actuacions recomanades en els punts clau de contacte amb el client, a més d’una proposta de redisseny dels processos interns de gestió que permeta a l’empresa implantar de forma senzilla un sistema de mesurament i control de l’evolució del client en el temps (si fora necessari). Aquestes anàlisis tindran un abast omnicanal (fora de línia i en línia). El programa en conjunt requerirà de cadascuna de les persones participants un esforç personal directe de només 11 hores:

  • 4 hores dedicades a les sessions formatives.
  • 2 hores dedicades a analitzar la informació de la seua pròpia empresa.
  • 5 hores distribuïdes en tres reunions de treball amb l’equip tècnic. Aquestes reunions es concretaran d’acord amb la disponibilitat de qui participe (una d’aquestes entre els mesos de juliol i agost; una altra, en setembre; i la tercera, a finals d’octubre per a revisar l’informe de resultats).
Principals dates
 • Termini d’inscripció: del 27 de juny al 10 de juliol inclusive.
 • Selecció de participants: 10 al 12 de juliol.
 • Realització del programa: 13 juliol – 15 novembre.
 • Sessió inicial de formació: 13 de juliol.
 • Segona sessió de formació: 12 de setembre.
Requisits de participació
 • L’empresa sol·licitant haurà de comptar amb tres anys o més de vida des de la seua constitució.
 • Haurà d’emplenar el qüestionari amb les dades bàsiques d’inscripció.
 • Les empreses participants firmaran un acord de col·laboració abans que s’inicie el programa, on es comprometran a: assistir a les dues sessions formatives, assistir a les reunions de treball específiques que es fixen amb la persona representant de l’empresa o negoci i facilitar la informació que es requerisca per a la correcta realització del treball.
Criteris de selecció de les empreses participants
 • Que l’empresa o negoci tinga presència a internet en data de la sol·licitud:
 • Té pàgina web del negoci: 1 punt.
 • Té pàgina o presència a una xarxa social (Facebook, Instagram…): 1 punt.
 • Té pàgina i/o presència a una o més xarxes socials: 2 punts.
 • Que el personal de l’empresa o negoci, tothom o almenys una part, hagen portat a terme accions formatives en els últims tres anys:
 • Alguna o algunes persones del personal de l’empresa han portat a terme una activitat formativa: 1 punt.
 • Alguna o algunes persones del personal de l’empresa han portat a terme dues activitats formatives: 2 punts.
 • Alguna o algunes persones del personal de l’empresa han portat a terme tres o més activitats formatives: 3 punts.
 • Que l’empresa haja sol·licitat algun tipus d’ajuda o subvenció per a la millora del punt de venda, de la gestió o innovació en el negoci en els últims tres anys: 2 punts.
 • Que la pime siga una micropime (menys de deu persones treballadores): 1 punt.

A punt per a millorar
la competitivitat de la teua empresa?

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97