En el BOE de 22/04/2020 s’ha publicat l’RD 15/2020 de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació, amb la finalitat de contribuir a pal·liar l’impacte que la crisi sanitària està produint en el teixit productiu i social.

Aquestes mesures addicionals adoptades se centren bàsicament en el suport a treballadors i empreses, reforçar el finançament empresarial i facilitar el compliment de les obligacions fiscals. Les principals novetats adoptades són:

-Ampliar la cobertura de la prestació per desocupació als treballadors acomiadats durant el període de prova d’un nou treball, amb posterioritat al 9 de març de 2020, així com els qui hagueren cessat voluntàriament a partir del dia 1 de març de 2020, per tindre un compromís ferm de contractació amb una altra empresa, si aquesta haguera desistit del mateix a conseqüència de la crisi derivada del COVID-19.

– Modificar la regulació dels ERTO per causa de força major, per a cobrir les reduccions significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials, però que s’han vist afectats per les mesures de reducció de la mobilitat i han vist minvats els seus ingressos.

– Prorrogar dos mesos la recomanació del teletreball, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

– Establir mecanismes per a la moratòria del pagament de lloguers de locals comercials tant si l’arrendador és una gran forqueta com si és un particular.

– Permetre que els autònoms que tributen per estimació objectiva (mòduls), de manera excepcional, puguen renunciar a aquest mètode i triar estimació directa.

– Establir una reducció en el pagament fraccionat de l’IRPF i de l’IVA, podent-se descomptar en cada trimestre els dies en què hi ha hagut estat d’alarma.

– Reduir a tipus 0 per cent l’IVA aplicable al lliurament de béns, adquisicions intracomunitàries i importacions de material sanitari destinat a entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalarios.no

No iniciar el període executiu de determinats deutes tributaris quan s’haja sol·licitat finançament per a aquestes.

– S’habilita al Consorci de Compensació d’Assegurances perquè desenvolupe activitats de reassegurança de crèdit i de caució a partir de 2020.

En la nostra web pots consultar el resum actualitzat de totes les mesures econòmiques i fiscals aprovades, incloses les d’aquest nou Reial decret.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97