Durant aquests temps difícils per a tots i totes, les diferents Administracions han posat en marxa mesures per a pal·liar els efectes que la crisi sanitària provocada pel COVID-19 està causant en empreses, autònoms i ciutadania. Amb la finalitat de facilitar l’accés a aquesta informació, hem considerat convenient resumir totes aquestes mesures agrupant-les segons l’Administració de la qual procedisquen.

Podeu accedir a aquesta informació a través dels següents links. Al mateix temps, trobareu dos documents amb FAQ’s de la Generalitat sobre l’actividad comercial i del Ministerisobre activitats econòmiques, aclarint els principals dubtes formulats per les empreses. En els pròxims dies, continuarem ampliant aquest tipus d’informació d’utilitat.

Mesures fiscals i tributàries de l’Ajuntament de Gandia

Mesures econòmiques front al COVID-19 a l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Mesures econòmiques del Govern d’Espanya front al Covid-19

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97