Hui ha conclòs l’acció formativa específica de valencià amb una durada de cent hores d’aprenentatge, inclosa dins del Projecte Et Formem de L’ Ajuntament de Gandia.

Hem pogut comprovar les destreses que han anat adquirint en aquest mes i mig tenint en compte que la competència lingüística és clau per poder comprendre i produir una quantitat, potencialment infinita, d’oracions gramaticalment correctes. L’adquisició d’aquesta capacitat i habilitat d’usar les regles fixes de la llengua valenciana ha permés que les alumnes del Projecte Et Formem aconseguisquen desenvolupar amb èxit les àrees en què es guien les proves de certificació de coneixement de valencià de la JQCV: comprensió i expressió oral i escrita.

D’aquesta manera, s’ha reforçat la fluïdesa oral amb proves d’exposició de monòlegs i diàlegs, a més de realitzar exercicis per a consolidar l’adquisició del vocabulari, semàntica, gramàtica, sintaxi i ortografia a la fi de ser capaç de redactar alguns dels textos escrits més habituals en llengua valenciana, com la redacció de cartes, blogs, correus electrònics i un ventall de textos descriptius, expositius, argumentatius, articles d’opinió i textos administratius amb un grau elevat de formalitat, objectivitat i precisió.

Totes aquestes tasques han sigut aplicades i sotmeses a debat perquè reunisquen les propietats orals i textuals com la coherència, cohesió, adequació al context i la correcció, la qual cosa es tenen present en totes les àrees formatives desenvolupades en el Certificat de Professionalitat de nivell 2 “Activitats Administratives en la relació amb el client”, que està desenvolupant-se en aquesta segona etapa.

Recordem que aquest programa mixt subvencionat pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) i cofinançat pel Fons Social Europeu amb col·laboració amb L’Ajuntament de Gandia va començar a Urbalab Gandia i continua amb ganes i il·lusió apostant per la professionalització i la oportunitat que es dona a les alumnes de realitzar treballs ajustats a l’itinerari formatiu del Certificat de Professionalitat.

Esperem que tota aquesta formació haja sigut de molta utilitat per al seu futur.

#SomLabora  #Formació  #FSE  #EtFormem #Labora   #Gandia   #Escolaocupació  #UrbalabGandia  #Ajuntamentdegandia #Inserciólaboral #EnsOcupemdelesPersones #gvalabora

@ajuntamentdegandia @GVALabora

                                                     

 

Comparteix: